torsdag 28 april 2011

Tredje skolledartillfället 27-28/4Nya dagar att helhjärtat ägna åt skolutveckling, härligt! Först ut är en uppfräschning av rektors uppdrag enligt Lgr 11 och av rektors 36 uppdrag (krav!) valdes två ut som de mest centrala, rektor ska se till lärandeoragnisationer främjar:
  • elevinflytande
  • ämnesövergripande lärande
Gruppdiskussion följde med rektorer från flera olika kommuner. Tydligt att många ser samma utmaning som vi, dvs att elevinflytande handlar om elevernas förståelse av sitt eget lärande, men hur får vi dem att tycka det är meningsfullt? Att det är detta elevinflytande handlar om i skolan. Kepsar och inredning är sekundärt. Ämnesövergripande lärande - flera skolor har samma idéer som vi - ämnesperioder och projektperioder, intressant! Att många skolor tolkar nya kursplanernas skrivningar på samma sätt, måste ju innebära att vi är på rätt spår i våra tankar. Vi har även fått stöd i vårt tänk hur vi praktiskt ska gå till väga för att organisera upp alla sexton ämnes centrala innehåll till olika projektområden. Två skolor har gjort som vi önskar och vi lyssnar och lär. Våra datakontakter är också vidtalade (fint Kenneth, för snabb support och löfte om stöd!) Det blir nog en av augustidagarnas innehåll, spännande!

Nästa läsår innebär nyfikenhet, fjärilar i magen och spännande utmaningar!

Eftermiddagen ägnades åt rollspel där en rättegång utspelades utifrån anklagelsen:

Dagens skola anklagar den omdefinierade skolan för att förhindra elever att vara väl rustade för framtiden. Eleverna får ta alldeles för stort ansvar för sitt eget lärande. De får inte det stöd de behöver. Eleverna saknar dessutom grundläggande kunskaper i:
  •      matematik
  •      svenska språket
  •      engelska
Förberedelsen av rollspelet gav goda diskussioner om vad den omdefinierade skolan egentligen är för något. Har inte vi på Fäladsgården arbetat utifrån detta synsätt ett bra tag nu? Troligen. Men, organisationen runt i kring de duktiga eleverna och lärarna har inte hängt med. Nu är det vår tur (tillsammans med er!) att se till även denna stöttar ett lärande som främjar de framtidskompetenser som våra ungdomar har rätt till. 

Rollspelet utspelade sig i en rättssal där vi var tilldelade olika roller. Hela rollspelet bevakades av media (även det roller, givetvis) och en kul möjlighet på Internet användes för detta uppdrag: http://todaysmeet.com/bristskolan. Länken är bara öppen närmaste veckan men verktyget http://todaysmeet.com är gratis och kanske något att prova på klassråd, elevråd, ap-träffar eller andra möten där man vill ha korta inlägg från flera personer.

Alltid spännande att ikläda sig andra roller och träna sig i att hitta rätt argument och frågor i trängda situationer och som brukligt fick vi möjligheten att bekanta oss med ett nytt digitalt verktyg. Bra pedagogik helt enkelt!

Men hur duktiga är vi med våra datorer? Hur långt har vi kommit i vår datakompetens, egentligen? Med hjälp av Puenteduras lärandemodell får man snabbt sig en tankeställare och även en bedömningsmodell som vi tror kan fungera bra i samtal och respons med våra 1-1-elever:


Nivå 1 - Ersättning (Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring)

Nivå 2 - Förbättring (Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring)

Nivå 3 - Förändring: (Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet)

Nivå 4 - Omdefiniering: (Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga)

För visst ska både vi och våra elever allihop vara på nivå 4 om ett tag?
Prova gärna själv och se var du själv är i ditt arbete. Behöver du ta dig upp en nivå? Behöver du få en djupare (modigare?) digital kompetens?

Hur får ordning på vårt eget digitala komptensbehov? Med hjälp av idén - Personal Learning Environment, läs vidare på http://Edtechpost.wikispaces.com/PLE+diagrams#hopkins
visa s olika sätt att bygga egna mindmaps utifrån behovet av lärande i digitala medier och kompetenser. En sådan kan t ex se ut så här:
och:Det är bara att göra sin egen mindmap och ut och testa i molnet! Bästa stödet finns nog hos våra ungdomar! och i lite modigt trial and error ;-)

Sist ut var en uppmaning till oss alla att skaffa sig Facebook- och Twitterkonto. Inte för att meddela var senaste middagen intogs utan för att följa alla intressanta skolflöden som presenteras via dessa social medier. Från Lund skrivs t ex flöden från Matematikutvecklarna, Olles Strömbeck, Hannes Bengtsson och vår egen Fäladsgården, säkert många fler, men alla dessa lägger ut digitala skoltips hela tiden. Kanske blir du nästa tråd vi tipsar kollegorna om? Tips: välj ett alias så behöver du inte visa ditt eget namn om du inte har lust till det. Både Facebook och Twitter tillåter att man har flera konto så ett professionellt är säkert att föredra för många om man känner olust i att blanda arbete med fritid men det får var och en bestämma själva! Var aktiv med Gilla och Follow-knappen!


1 kommentar: