torsdag 11 augusti 2011

Skolstart!

Det spännande läsåret har startat! Och det med buller och bång! Mycket kreativitet, mycket oro men också mycket glädje och inspiration.

Lgr 11 är sjösatt och med hjälp av dess innehåll navigerar vi oss framåt läsårets första dagar, före eleverna invaderar vår skola. I toppen på vårt flaggskepp har vi hissat upp vår nya, gemensamma vision:


Skolan där elever och lärare tillsammans skapar framtidens kompetenser genom KREATIVITET, SAMARBETE och KUNSKAP.

Målbilden finns med, fastklistrad på våra glasögon:
Fäladsgården

Största utmaningen var onsdagen: Med hjälp av kapitel 3 (kursplanen) och alla dess mål, överförda till färgglada lappar fick varje arbetslag i uppgift att hitta vilka mål som hör ihop och länkas samman till tänkbara projekt. Sammanlagt har en elev under sina fyra år på Fäladsgården (år 6-9) 505 mål att arbeta igenom! Det är nästan ett mål om dagen som ska bearbetas, tänkvärt... Tur att det är det centrala innehållet och att kunskapskraven är något annat!

Centrala innehållet: fyra olika arbetslag, gav fyra olika angreppssätt men fyra likvärdiga resultat, en lärdom bara det! Tänk vad många olika sätt det finns att lösa en uppgift på! Och alla är vi nog överens om att uppgiften inte gått att lösa ensam, vi behövde våra lagkompisar! Kreativitet, samarbete och kunskap behövdes och användes redan denna dag.

Nu hade vi ju fuskat lite uppstartsdagen... kreativiteten startades med ett öppet uppdrag om att visa hur arbetslaget ska verka och fungera kommande läsår.
Bakgrund:
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.” (Lgr 11 s 11)
Verktyg: ny digitalkamera
Metod: kreativitet, glädje och samarbete
Resultat: fantastiska filmer med mycket humor OCH allvar inledde kvällens aktiviteter. Oj så duktiga multimediaanvändare skolans lärare blivit!

Lapparna: Vart arbetslag fick högen med mål och arbetet startade, efter en hel dag med alla mål känner nog alla sig mycket insatta i vad hela grundskolan 6-9 ska pyssla med och kan verka som goda mentorer för sina elever. Tala om proffsigt lärarkollegium, och smart! Knappt hade arbetet börjat förrän någon i kollegiet föreslog att vi skulle använda http://typewith.me/ för att på ett enkelt sätt kommunicera med varandra. Under dagen diskuterades det på typewithme, sprangs det mellan klassrum för att få ny input, nya idéer men framför allt för att samordna: vad tar ni i sjuan? Vi tänkte ta det här i åttan, i fysiken ska vi behandla - visst står det något liknande i geografin etc etc.


Under hela dagen har vi hjälptes åt att påminna varandra så alla nya perspektiv som Lgr 11 förespråkar kommer in i projekten, bl a EU:s åtta nyckelkompetenser. I slutet av dagen hade vart arbetslag skapat ett antal projekt där många ämnen samverkar och Lgr 11:s mål om ämnesintegration, elevinflytande och 21st century skills kan bli verklighet. Projekten stadfästes under hösten och återanvänds år efter år, smart, likvärdigt och begripligt för elever och föräldrar.Många spännande tankar kläcktes denna dag och förståelsen av Lgr 11 är betydligt större och djupare! Nästa utmaning är att skapa själva projekten; nu har vi underlaget!

Inte att förglömma var det många lappar kvar på bänkarna som inte passar i ämnesintegrerade projekt, här kommer ämnesperioderna, perioder som är precis lika viktiga som projektperioderna. Oavsett period är det visonen som är vår ledtråd, våra fem mål som anger riktning och Lgr 11 vår handbok.

Läsåret 2011-12, vi är på gång!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar