torsdag 29 september 2011

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö

Vi är några som har varit på utbildning angående ”Nolltollerans” vad gäller mobbning/nätmobbning.

Huvudpunkten i denna utbildning handlar mycket om vilka konkreta tips som kan ges till elever, för att inte bli utsatta på nätet. Det är viktigt att vi, som pedagoger/föräldrar dvs vuxenvärlden, går in på    de för tillfället aktuella tillgängliga sociala medier som finns, för att ha kännedom om vilka problem/faror dessa kan föra med sig och därmed i förebyggande syfte försöka göra allt för att förhindra dessa.

Övrigt innehåll:
 • Definition av problemet : ” mobbning /kränkning/diskriminering”
 • Tecken varningssignaler på utsatthet /att man utsätter andra
 • Vem är i riskzonen?   
 • Hur många drabbas?
 • Vad säger lagen?
 • Nätsmarthet
 • Vad kan skolan göra?
Materialet som vi fick med oss är copywright. Därmed kan vi alltså välja och vraka och få använda materialet som det passar oss bäst. I personalrummet – i bokhyllan under telefonen- finns ett exemplar tillgängligt för kopiering. Innehållet sammanfattas härmed i följande rubriker: 
 • Till skolpersonal
 • Till föräldramöten
 • Elevmaterial – information om lektionsmaterial med ”lärarhandledning” innehållande  ”En berättelse ur verkliga livet” med tillhörande frågeställningar.
 • ”Nätsmart så klart”:  konkreta tips för elever som dels är utsatt för mobbning på nätet /och dels  - kanske viktigaste av allt -  konkreta tips  i förebyggande syfte vad gäller internethanterande.
 • Om du är utsatt för mobbning 
På det hela taget är detta ett häfte med mycket bra konkreta tips. Kanske något för våra reflektionsdagar. Innehållet i de två sistnämnda punkterna ovan, kan med fördel kopieras, för att anslås i hem-klassrummen. 
Förutom det exemplar för fri kopiering, som nu ligger i personalrummet, kommer en del av detta material så småningom även att finnas som powerpoint  - på följande hemsida:  www.nolltollerans.org

Christel, Cecilia och Per

1 kommentar:

 1. Viktig och nödvändig kunskap som vi definitivt måste behärska i arbetet mot 21st century skills! Och inte bara vi, alla våra elever och egentligen alla brukare av sociala kontakter i eller utanför nätet, måste kunna hantera obehagliga situationer. Kanske ska vi koppla ihop arbetet med Likabehandlingsplanen med Nätsmart? Känns instimt sammankopplade i vår verklighet. Härligt att vi har er kompetens på skolan!

  SvaraRadera