måndag 10 oktober 2011

Mentorskap åk 7-lag


Allmän diskussion efter att ha läst artikeln:
Arbetslaget är viktigt.
Som mentor hade det varit mycket bra att inför samtalet med en elev ha fått flera lärares syn på eleven (ur fler aspekter än de ämnesknutna). Vi har problem med att ta upp ca 100 elever kontinuerligt i a-laget. Om a-laget ska kunna fokusera på alla elever krävs att några av våra arbetsuppgifter tas bort.
Viktigt att stötta eleverna så att de själva hittar frågorna, som vi sen stöttar dem i. Hur hanterar vi det då eleven kommer oförberedd till samtalet?
Mentorstiden är viktig för förberedelser inför samtalen. Viktigt att tiden används på ett för eleven bra och utvecklande sätt.
Viktigt att ha en idébank till mentorstiden. Hur får vi de ”duktiga” eleverna att utvecklas utan att de känner en press att alltid bli ”bättre”, att det inte duger som de har gjort.

Så här har vi gjort så här långt i de olika klasserna:

7D
Anna-Lena = loggbok enligt mentorsblanketten, 2 frågor, mål varje vecka, ex fokusera på musiken!, eller låna en bok. Hur har det gått/utvärdering + läsning, och samtal, hur går det? Relationer? Aktuell fråga, alla skriver utifrån sin situation, och öppen information. Anna-Lena går runt och läser direkt på elevdatorn och kollar deras läsblogg. Frågor? Hur vet jag att jag kan? Har jag nått målen? Vad har jag lärt mig?

7C
Birgitta = Liknande A-L, men eleven mailar sin utvärderingen. Använder samma dokument hela tiden, namn –mentorstid. LPP = kan tas upp på mentorstiden, och att reflektera över.
Cathrine = kill- eller tjejsamtal tillsammans i helklass. Trygghet i skolan? Empati och respekt mellan eleverna.

7B
Guje = gruppsamtal och elevsamtal, det individuella efter mentorsmallen och sen bokläsning
Kerstin lägger in en dagens fråga som en uppgift på en mentorskurs i Its. Eleverna svarar skriftligt och lämnar in. T.ex. läs- och studieteknik. Bra om eleverna själv kan komma med frågor- frågeställningar. Enskilda elevsamtal när alla skrivit och lämnat in på mentorskursen. Är nog bra med mål varje vecka och uppföljning veckan därpå.

7A
Christel låter eleverna skriva loggbok, där de får vara privata och eleven är medveten om hennes tystnadslöfte. Tips på studieteknik. Reflektionsdelen i en LPP kan sättas upp på klassrumsväggen, som en aktiv tankeställare till reflektion över sitt lärande.
Helene = arbeta med olika frågor till elevens eget lärande, reflektioner? Hur, vad, elevbladet, iup mål och skriva frågor, skriver ej varje gång, men det finns en poäng med att göra det. Enskilda uppgifter utifrån behovet. Kurs på its-learning, som de lämnar in. Svårt med den ”duktiga” elev typen. De som klarar allt och reflekterar själv. Men ge utvecklings områden, kursplanen med i mål formuleringen.
Jonas = samtal läsning och att skriva en egen mapp. Loggbok som de fyller på med reflektioner och mål.

Exempel på frågeställningar som kan användas:
 • Reflektion / lyssna aktivt! Vad betyder det??
 • Vad har du för drivkraft för att gå till skolan och arbeta varje dag?
 • HUR? gör du en SO/NO läxa. Eleverna skriver svar, som tas upp till gemensam diskussion vid nästa mentorstillfälle.
 • Har du uppnått målen i en viss kurs? Hur vet du att du har nått målen? Hur gjorde du för att nå målen?
 • HUR arbetar du med...
 • Hur tänker du här …..?
I vår egen reflektion så inser vi vikten av att dela med sig av våra olika sätt att arbeta som mentor. Mer tid behövs hela tiden för gemensam brainstorm och utveckling. Vi måste få tid till att delge varandra våra erfarenheter.


2 kommentarer:

 1. Intressanta tankar och erfarenheter. Bra tips att göra kurs i It´s där förslag på reflektionsfrågor läggs in. Viktigt nog också att påminna sig själv som mentor att alla inte behöver respons varje vecka utan att det räcker någon gång ibland, det gäller att formulera tankefrågorna så svar inte krävs, t ex: Den här problemlösningen känner jag mig mest stolt över! den går ju att reflektera själv över en månad senare. Kamratrespons finns också som mål i kapitel 2! Bra att komma ihåg när tiden blir knapp. Möjligheten finns ju också att bara några elever reflekterar varje vecka och resten enbart njuter av sin bok. Låt det gå efter ett rullande schema så kan målen löpa över en längre tid, lugnande både för elever och lärare.

  SvaraRadera
 2. Bra att dela med sig av frågeställningar och också kanske tala om för varandra vad som fungerade eller inte fungerade.

  SvaraRadera