tisdag 6 mars 2012

Kreativa pedagogdagar!

Två utvecklingsdagar till ända och vi summerar med ett stort: Oj så duktiga vi är!

Hattie, Puenteduras och Lundahl har guidat oss framåt i tolkningarna av Lgr 11 för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever att lära sig vad de behöver i framtiden. Proffsen hjälper varandra att bli bäst på lärande! Det lärande som vi idag 2012 , kan skapa utifrån all vetenskap som finns att tillgå och de fantastiska hjälpmedel vi har att utnyttja.
Åsa och Carina utnyttjade inspirationen och lärdomen från London (BETT-dagarna) och provocerade kollegiet med att lyfta fram Klapps avhandling som visar att betyg i tidig ålder ger ett sämre lärande. De testade också kollegorna på tesen att sluta summera under terminen och endast göra detta i samband med betyg. Feedforward, modernare ord för formativ respons är det som ska stötta elevernas lärande! Diskussion, undrande och aha bollades mellan pedagoghjärnorna.
Visst ska vi summera som pedagoger men bara för att kunna utföra vår myndighetsutövning att sätta betyg, i vår pedagogroll är det formativa råd som är de viktigaste.
SAMR-modellen presenterades ånyo och efter en sokratisk promenad i vårsolen släpptes kreativiteten loss och nya bloggen fylldes med exempel på elevuppgifter upphottade enligt modellen. Vi hade lyckats gå från tanke till handling!
Under BETT skissade vi på en "karta" till visionen, den blev nya bloggen! Se den som en googlemaps som behöver fyllas med pins! Dina kommentarer och inlägg blir pins och egna beskrivningar.


Under arbetet med elevuppgifterna tränades det digital kompetens överallt i huset: workshop i iMovie och podcast fanns och googledocs testades lite varstans. Bara det att alla tackade ja till blogginviten och publicerade sitt inlägg visar på hög kompetens! På Fäladsgården räds minsann inte kollegorna att pröva! Något som gymnasierektorerna fick sig en dos av när representanter från Fäladsgården var besökte deras IKT-dag och berättade om vad grundskolelärarna och eleverna kan:
Kan vi, kan ni! Bara att hugga i!!!
Andra dagen var feedforward fokus och Hattie fick lite kvalitetstid. Pedagogiska diskussioner följde i arbetslagen och redovisningar visade vilken enorm kompetens detta kollegium besitter:
  • Vi killed our darlings för några år sedan, nu är det dags att döda de förlegade bedömningsformerna för gott. Feed forward here we come!
  • Vi måste vara modiga som lärare och stå emot elevers och föräldrars krav på betyg och poäng!
  • Lägg tiden på att bedöma det eleverna ska lära sig. Använd kamratrespons! Lägg inte lärartiden på att t ex rätta glosor.
  • Våga prova nya digital verktyg! Konkret exempel från vår 9A: Läraren hade förberett filmdiskussion via Todays meet. Elevrespons: men lärare, du vill ju att vi ska prata, kan vi inte göra det som vanliga människor? Läraren svarar: ni är kloka men nu vill jag prova! Så vi kan använda detta vid andra tillfällen när det kanske verkligen passar in. Häng med! Och så gjordes.
  • Dramat som ena arbetslaget redovisade med var befriande! Oj som vi skrattade när eleven "gick på toa" ringde sin mamma som i sin tur ringer intet ont anande rektor. Allt live i personalrummet! Tack för den utmaningen arbetslag 8! Hoppas ni tycker att jag klarade eldprovet ;-)
  • När redovisningstiden tryter vid muntliga prov, använd datorn och spela in!
  • Eleverna behöver träna ännu mer på självbedömning och kamratrespons, vi måste stötta!
  • Damma av matriserna, de håller i mångt fortfarande!
  • Google docs ÄR bra hjälpmedel i formativt lärande.
  • Facebook fungerar som diskussionsforum och kamratrespons!
Efter de kompetenta diskussionerna återgick alla till det de kände att de behövde: bli säkrare på datorn, göra elevuppgifter enligt SAMR-modellen, gå på workshop eller fortsätta morgonens diskussioner.

Dagen avslutades med att hela kollegiet gemensamt tittade på alla blogginlägg som hittills publicerats på vår nya blogg. Härligt att höra allas tankar och samtidigt få inblick i alla olika ämnens karaktär och tolkning! Bonus blev de mogna diskussionerna kring vad nivå 4 verkligen är och innebär. Vi prövar vidare ;-)
/Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar