fredag 28 september 2012

LLL konferensen 2012

-->
Här kommer ett hopplock av snabba tankar och intryck från mig som varit iväg på LLL.

Palle Lundberg Stadsdirektör i Helsingborg Utsågs till Årets chef 2009För att han på ett framgångsrikt sätt lyft den kommunala verksamheten och förändrat bilden av Botkyrka. Palle Lundberg sätter upp tydliga mål och får genom sitt engagerade och energiska ledarskap med sig medarbetarna på vägen”. Bl a pratade han om att tänja gränser och att våga.
Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, pratade om ”Hjärnan vill ha roligt"
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa alla problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka” A. Einstein
Vad är det som är svårt med matte? … kan vi lösa det genetiskt? Kan faktiskt vara så!!
DNA påverkas av miljön – och tvärtom
Epigenetik är den del av genetiken som behandlar ärftliga men reversibla förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Prefixet epi kommer av grekiskans επί vilket betyder på, och syftar till att förändringarna sker utanför själva DNA-sekvensen. I multicellulära organismer utvecklas flera olika celltyper som ger upphov till olika vävnader och organ. Denna differentiering till olika celltyper sker genom att gener stängs av eller sätts på. När en differentierad cell sedan delar sig, bibehålls genuttrycket i dottercellerna, så kallad epigenetisk nedärvning. Epigenetiska mekanismer påverkas av faktorer såsom ålder, kemikalier, droger och diet.
Trevor Dolan, forskare på SU, pratar om vad som i hans ögon är de fyra viktigaste delarna som kännetecknar framgångsrik skolutveckling:
·      Rektors ledarskap
·      Höga förväntningar
·      Lärarsamverkan
·      …åsså formativ bedömning

Pratar om att forskare idag har visat att höger-vänster hjärnhalvan ÄR EN MYT!!!
Fler myter som han avslöjade:
·      vi använder bara 10% av vår hjärnkapacitet.
·      Inlärningsstilar är också en myt.

Dolan var mycket kritisk till svensk skolforskning beroende på att svenska skolforskare inte är intresserad av samarbete med hjärnforskare

Ignaz Semmelweis: Semmelweis reflex= en reflexmässig avvisande av ny kunskap som inte passar in i våra accepterande normer, tron eller paradigmen.
”2,8 miljardersatsningen på matematik är fullkomligt bortkastad, det vågar jag sätta en årslön på!!!”
Aktivera varje elev under en lektion
Han avslutade sin framställan med hur vi skulle få en bättre skola
·      Skapa en miljö som gagnar risktagande. Det är aldrig fel att svara fel
·      Använd och uppmuntra misstag. Låt eleverna själva lösa problem.
·      Kontinuerlig feedback till eleverna och lärare.
·      Flexibilitet och mångfald vid val av undervisningsmetoder
·      Informera elever om hjärnhälsa (mat, sömn, motion, utmana hjärnan)
·      Informera elever om hjärnans plasticitet och hur de kan själva kan påverka  sin kognitiv och intellektuell utveckling.
·      Höga förväntningar. Läraren gör skillnad.
·      Samverkan inom kollegiet som fokuserar på utveckling av effektiva undervisningsmetoder.

Tomas Kroksmark pratade om ”Skola på vetenskaplig grund” (modellskolan), ”Det strechande lärandet” och ” Den sofistikerade instruktionen"
Modellskolan är namnet på ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt som utgår från begreppen:
- En skola på vetenskaplig grund
- Forskande lärare
- Full måluppfyllelse
- Kollektiv kompetensutveckling
Det strechande lärandet som innehåller
·      Digitaliseringen
·      Googleiseringen
·      Globaliseringen
·      Didaktiska nätresurser
·      Didaktiska nätverk
·      Didaktiska moln
Skolans sjunde paradigm:
Skolan som möjliggörare
Sedan pratade han om Den sofistikerade instruktionen dvs datorspelens pedagogik. Varför är de så framgångsrika och hur kan vi använda strukturen i uppbyggnaden av spelen för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Hur är de uppbyggda?
Resultat av hans forskning:
·      Episk pedagogik (vad gjorde egentligen Euklides; Newton frågade forskarna vem slänger äpplena i trädgården och det kunde ju inte forskarna där svara på)
·      Tävlingsmomentet
·      Känslan av att vara smart
·      Den sofistikerade instruktionen (de får instruktionerna utan att de vet det)
·      Intentional optimism (en pedagogisk variant där förmågan att avgränsa
innehållsliga fokus kombineras med att hela lärandesituationen genomsyras
av tanken att allt är möjligt att lära sig)
·      Anonymt teamarbete
Läs mer: Didaktisk Tidskrift, Vol 22, No. 2. 2012, s. 375-385
De två dagarna avslutades av Elisabet Nihlfors, Vetenskapsrådet ”Hur står jag bäst rustad, som ledare för en pedagogisk verksamhet, inför de utmaningar som framtidens lärande kräver?!”
Hon menar att svaret är att genom att vara/skapa
·      Tydlig
·      Synlig
·      Delaktighet
·      Fest
·      (Kultur – Struktur – Ledarskap)
/Håkan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar