onsdag 29 maj 2013

Det gör ont!

Det gör ont att förstå Skolverkets intentioner. Det gör ont att inse att betyg ska sättas utifrån kunskapskriterierna, inget annat. Det gör ont att inse att man nog måste ändra sina arbetsområden och elevuppgifter, igen! Bara för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så långt de har möjlighet till.

Det gör ont, men det är professionellt! Dagens insats på vår betygarsättardag visar just detta, professionalitet.

Dagen började med en kort diskussion i hela lärargruppen där olika frågeställningar diskuterades. Frågorna hade tidigare skrivits in på vårt gemensamma dokument så alla var förberedda och hade möjlighet att ställa just sina frågor och möjlighet att länka till de Skolverksdokument som de funderat över.
Google docs, alla skriver och läser i samma dokument IRL
Mycket bra diskussion, vi blev klokare med gemensamma krafter. Vi hittade inga sanningar, men vi fick hjälp i vår tolkning av alla Skolverkets olika texter och anvisningar.
Varför sätter man t ex D och B på Nationella prov (som bara testar några förmågor) när de i andra skrifter säger att dessa betygssteg bara ska användas i terminsbetyget?
Hur kan man ha F på en del i nationella prov men ändå få E? I terminsbetyget måste ju alla förmågor vara på E-nivå för att vi ska kunna sätta ett E.
Var är övervägande del? Mer än 50%? det är det inte alltid i rättningsanvisningarna till Np.
Vi väljer att se NP-bedömningen som en sak och terminsbetyget en annan.

Dagen fortsatte med hjälp av Lgr 11, Unikums kunskapstabeller och vår egen samarbetsförmåga.
Kunskapstabell i Unikum

Hur tänker vi med den aspekten (förmågan)? Hur tokar du "huvudsakligen"? Läs den här texten, vilka A-kriterier hittar du i den? Den aspekten har de visat på idrotten men står i geografin, hur gör vi?

När jag läser kunskapskriterierna tycker jag att tabellen visar fel bild. "Dessutom ska eleven ..." hör ihop med aspekten ovan. Snart har någon av kunskapstabellerna stuvats om så den bättre visar kursplanens intention.

Alla bedömningar växte långsamt fram i kunskapstabellerna (flera hade de redan klara idag; de hade vuxit fram under terminen) och snart fanns den visuella bild som Skolverket skriver att vi ska sätta betygen utifrån.

Men det gör ont, att överföra en uppgifts resultat till ett kunskapskriterium är inte lätt. Det är svårt! Vi behöver nog bli ännu duktigare på att göra elevuppgifter som matchar kunskapskriterierna. Fokus på rätt förmågor kommer att bli ännu större!

Allt eftersom betygen blev tillräckligt klara i klasserna, skulle de föras in i det gemensamma kalkylarket för preliminära betyg. Siffrorna är underlag för kommande betygskonferenser där vi korsläser siffror, jämför med Np, ställer kluriga frågor till varandra och skärskådar vårt sätt att sätta betyg.
Gemensamt kalkylfil i Google docs, underlaget växer fram IRL
För första gången är statistiken klar när vi går hem. Rektor slipper ägna natten till att sammanställa statistik från 40 lärare, 17 ämnen och 390 elever dvs drygt 6000 stycken betyg!

Den som säger att skolan och dess lärare inte är professionella, har inte sett och hört dagens arbete!!! /Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar