måndag 1 september 2014

Våra siter som levande digitala läromedel

Nu börjar vi spansklärare känna oss lite varma i kläderna, tillsammans, i siterna och i vårt gemensamma sätt att se på hur vi vill förmedla kunskap. Dit kommer vi genom att prova olika program, filmer, läroverktyg, men också i mycket hög grad genom att processa innehållet i vad eleverna ska kunna igen och igen. Det är så givande och upplyftande med det här bollandet, formulerandet och omformulerandet, och starkt känner vi att våra erfarenheter av att bo i den spansktalande världen, och på olika sätt ha lärt oss spanska, gör att vi tillsammans vet vad vi tycker vi ska fokusera på. Det gör också att vi hittar fallgropar och svårigheter att omsätta det vi vill lära ut med hjälp av ett enda läromedel. 

Våra böcker ligger på hyllan inne i vår sal, och plockas fram om vi behöver illustrera något med en elevanpassad text, men mer och mer känner vi att vi hittar också texterna på annat håll. Vi har en strävan att få in mer texter som är ljudsatta, i form av olika filmer, filmer som också kan innehålla genomgångar av t ex grammatiska moment. 

I år är spansksiterna ”ärvda”, vilket betyder att årets sjuor har den site som förra året riktades till de elever som nu går i åttan. De är gemensamma för de olika grupperna, och innehåller flikar för de olika LPP:erna vi arbetar med, lite som kapitel. Mer och mer utvecklar vi dem så att de ska utgöra vår flexibla och föränderliga digitala lärobok, med möjlighet att gå in digitalt och påverka varandras spanskklassrum. Det här arbetet bygger på att vi ser till så att siterna fortsätter att vara lättnavigerade och städade så att våra elever hittar det vi vill. I sexan kompletterar vi också med egengjorda genomgångar och texter i mapp eftersom eleverna inte har dator. 

Vi tror mycket på det här arbetssättet, och i år går en betydande del av spanskbudgeten till headsets med mikrofon för att öka det individuella lyssnandet och pratandet, med hjälp av våra siter. Vi är långt ifrån färdiga, utan tänker vidare...

Ann & Cissi1 kommentar:

  1. Härligt att läsa era reflektioner! Jag ser och har även hört från föräldrar att er språkundervisning höjts ett stort kvalitetssteg. Eleverna är supernöjda! Fortsätt att vara modiga, för all skolutveckling kräver mod!

    SvaraRadera