onsdag 29 oktober 2014

Google Education - smart verktyg!

Även jag deltog i Google Summit i början av veckan och kompletterar Anders rapport med några tankar kopplade till vår egna utvecklingsmål.

Att GAFE (Google Apps For Education) är ett supersmart verktyg i lärandet vet vi redan. Under min tid som skolledare har jag inte varit med om något verktyg som stöttat skolutveckling i rätt riktning mer är just GAFE. Det är så enkelt, så avskalat och så kollaborativt att man bara kan fascineras och engageras. Men, tanken gnager lite hela tiden; är det ok att ha GAFE till allt? Google sees you, you know! Hur hanterar vi vår egen och föräldrarnas rädsla och hur väger det mot effektivt lärande? Helt klart att tekniken sprungit betydligt fortare än rådande regelverk.

När jag tittar runt i våra digitala klassrum (ämnes- och projekt-siterna) känns tillfredsställelsen större och större, Learn - Create - Share, syns överallt. Något som även Heléne höll seminarium om på LETT. Utan denna modell (learn - create - share) tror jag inte det går att komma så långt i lärande som vi gör. Våra elever har hela tiden "fiffiga kompisar" att inspireras av, härma och hitta nivå ur. Elev-exemplena genom publiceringen blir öppna både för hela skolan och alla andra som är nyfikna. Kravet att publicera (givetvis i dialog med eleven) gör även att elevuppgiften blir lite mer "På riktigt", den får mening. Vi börjar helt klart nå Redifintion-nivån i SAMR-modellen. Här har vi haft god hjälp av GAFE! Ett litet exempel på detta samtidigt som vi tydligt ser hur fantastiskt duktiga våra elever är och hur bara de utvecklas:
Ritningen gjordes i våras, samma elev har gjort filmen nu i höst.
Husritning i Sketchup, åk 8. Under projekt: Lund som industristad
Film kommer inom kort.
Jag ser också en god blandning av T-P-C-K (teknik, pedagogik, innehåll, kunskap) av det som gott lärande ska innehålla. Absolut finns tekniken med hela tiden men det mest fantastiska är den goda mixen och synligheten av pedagogens upplägg och tankar med undervisningen. Jag är övertygad om att de öppna ämnessiterna frigör tid som kan användas till visa eleverna vad som gåtts igenom, vad tanken var att de skulle arbeta med samt lämpliga fördjupningsmöjligheter. När läraren kan gå in i kollegans klassrum (siten) och inspireras, plocka uppgifter frigörs tid till annat samtidigt som skolan blir mer likvärdig oavsett vilken lärare du som elev har.

Få är det som säger att GAFE inte stöttar BFL och visst! Våra elever är så vana vid att arbeta med kamratrespons att de går in och delar och ger varandra respons på eget initiativ. Kamratrespons i docs över skolgränserna berättade Kajsa och Cristina om på LETT och visar även där GAFEs kraft genom att flera skolor både i och utanför Sverige använder ett gemensamt system.
Kamratrespons med hjälp av Drive

Kamratrespons med hjälp av Drive

Vi fortsätter på inslagen väg, jag lovar att stötta och pusha för detta fantastiska arbetssätt: Learn - Create - Share med hjälp av SAMR/TPCK/BFL!

Just nu ser jag inget annat verktyg än GAFE till vårt arbetssätt men vad jag lärde mig under konferensen är att det som är GAFEs styrka, att systemet har flera miljoner användare world-wide också kan vara dess nackdel. Om de flesta användarna finns i länder med annan kunskapssyn än Sverige, t ex asiatiska länder kanske utvecklingen går mer mot summativa verktyg än formativa just i skolapparna (t ex Classroom). Som vanligt gäller det alltså att använda sin pedagogiska professionalitet i valet av tekniska verktyg och program, att vi ska bruka dessa teknikaliteter tvivlar väl ingen på 2014?

1 kommentar:

  1. En fantastisk möjlighet eller ett integritets problem.

    Det har kommit program som kan analysera alla texter en elev skriver till sin drive. En lärare kan sedan se hur eleven utvecklas språkligt allt efter som tiden går genom en graf. Stiger grafen så är utvecklingen som den skall men sjunker den så måste man ta tag i problemet så fort som möjligt.
    Här kan alltså läraren snabbt varnas om något är på tok.
    Säkert kommer detta också att komma till matematiken där program analyserar hur den matematiska förmågan ökar eller var det brister.

    SvaraRadera