lördag 28 januari 2017

BETT2017 - Vi tar digitaliseringen till nästa nivå

Nu är det dags för oss på Fäladsgården och på hela Norra Fäladen att ta nästa steg för att visa att vi vill hänga med i utvecklingen och verkligen arbetat digitalt ut i fingerspetsarna.

Vi har de senaste åren visat att vi vill och att vi kan arbeta digitalt, men vi har lite stannat. Vi har de digitala förutsättningarna genom 1 till 1, ipads, projektorer i klassrummen m.m. Men jag tror vi måste höja ribban och säga att 75% av allt arbete vi gör ska vara digitalt.

Efter besök på Hove Park school, en skola som liknar oss ganska mycket fysiskt. De ganska gamla tegellokaler, asfaltera skolgård, riktigt kallt inomhus m.m. Så har de tack vare sitt digitala arbete kunnat höja nivån och skapa kreativa elevuppgifter. Alla elever har ipads och har ca 5-6st appar (keynote, pages, imovie, imotion, ibook....) som de arbetar med i alla de olika ämnena. Detta gör att de blir trygga i användandet och utifrån lärarens uppgifter kan skapa kreativa elevarbeten.

Jag tror vi fortfarande är fast i att mycket ska redovisas i skrift, vilket våra dator är skapta för. Detta gör att vi kanske inte når ut riktigt till alla elever i klassrummet. Har vi mer kreativa uppgifter där eleverna med både text, bild, film, ljud m.m. kan visa på sina kunskaper så kommer vi också nå ännu fler elever. Här tror jag ipadsen är optimala och är övertygad om att det är vårt nästa steg. Att eleverna får ipads istället för datorer. Ipadsen är smidigare att ta med sig när eleverna ska skapa olika uppgifter. På Hove Park school vi jag titta på en idrottslektion, där det var ca 20-25st killar som arbetade med kondition, styrka och smidighet. De arbetade två och två. Under 2min skulle den ene eleven arbeta fysiskt, den andre elever skulle få filma, ta foto, skriva och besvara ett antal frågeställningar. Läraren hade i ibook skapat ett dokument där eleverna tog sig igenom steg efter steg och både arbetade fysiskt samtidigt som de dokumenterade vad som hände. Efter lektionen sparade de allt och lärarna kunde då gå in och se både hur eleven hade arbetat, men framför allt tankarna utifrån lärarens frågeställningar.

Vi har en ny generation elever där vi inte vet vilka framtida jobb de kommer att ha för att de jobben finns inte idag. Utan vi måste lära våra elever så mycket mer. Hälften av de topp 10 jobben idag fanns inte för 10år sedan, så vi är i en ständig utveckling och det måste vi lära våra elever.
Vår elever måste kunna:
- reflektera och se både sig själv och samband i världen.
- ha ett livslångt lärande.

- skapa nya lösaningar tillsammans med andra. 

Sverige har en välbyggd infrastruktur när det gäller tillgången till de digitala verktygen. Vi måste ta tillvara förmågan hos varenda elev genom att använda de digitala verktyg som finns för att eleven på bästa sätt ska kunna visa sina kunskaper. Vi måste se till att alla pedagoger har en hög digital kompetens och hänger med i den utvecklingen som sker. Vi måste hela tiden hitta nya och bättre sätt att lära och lära ut och den ska bygga på forskning och uppföljning.

Den stora frågan är: Hur utnyttjar vi de digitala tillgångarna vi har idag? 

Vad hindrar oss i det arbetet? Hur ska vi komma vidare? Hur blir vi en skola i framtiden där de digitala verktygen är en självklarhet i det kreativa arbetet?

Visionen 2022 är att
Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens. (här kommer det hela tiden ske en utveckling, så därför går det inte att säga vad barn och elever ska kunna då nivå hela förändras)- Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara, så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Avslutar med några bra citat som jag tar med mig från veckan:

"Just nu är allt möjligt"


"Alla vill lyckas, alla kan lyckas, alla ska lyckas" 

Tack London för denna gången!

1 kommentar: