söndag 6 februari 2011

Andra dagen på Tänk Om... 2011-02-04Skola 2011, hur ser den ut?

Vilka möjligheter ger oss nya läroplanen? Vilka begränsningar finns? Idag har vi valt att inte titta på begränsningarna utan möjligheterna. Dagens centrala utmaning var att formulera hur Fäladsgården ser ut om två år – vad har elevdatorerna inneburit?

Våra svar blev följande oreflekterade lista:
                Det varierande arbetssättet dominerar
                Datorerna används som en del i en fördjupad inlärningssituation
                Vi ha hittat tillbaks till ämnesintegrerade uppgifter trots ämnesbetygen
                Vi ser ett ökat elevinflytande i valet av angreppssätt för att nå olika mål
                Vi ser att eleverna känner glädje och inspiration i sina uppgifter
Vi leker också med tanken att vi arbetar med projekt (under t ex två veckors perioder) varvat med ”vanlig” ämnesundervisning (under t ex fyra veckors perioder) som avslutas med en reflektionsdag. 

Ny teroretisk input:

21st skills century är?
·      Kreativitet
·      Samarbete
·      Digital kompetens
·      Kunskapsrelevans

Blooms taxonomi, en liten påminnelse:


Ingen pedagogog i världen kan väl säga emot att detta är vad våra elever behöver kunna i sin framtid? Det räcker att ställa sitt eget uppdrag mot en spegel och se vad som krävs, just det – kreativitet, samarbetsförmåga, digital kompetens och relevant kunskap.

Idag måste allt som presenteras serveras på ett smakfullt och lockande sätt. Det har nog egentligen alltid behövts men i dagens multimediavärld är efterfrågan och kraven allt större. Detta gäller både oss själva och våra elever. Här är datorn verkligen en möjlighet, både som inspiration i starten, under arbetet som råverktyg och i slutet som världsgalleri.

Vad är egentligen Tänk Om? Jo, Tänk Om menar att vi ska lägga ihop EU:s åtta nyckelkompetenser med FN:s 21st century skills med vår egen Lgr 11 och utifrån detta forma hela skolan och därmed också elevernas småuppgifter i vardagen. Och visst är det sant, och ändå blir vi konfunderade emellanåt. Vi ska ju sätta betyg också! Vi måste ju bedöma eleverna individuellt - utifrån enbart Lgr 11. Klarar vi det om vi utgår från alla tre hörnstenarna?

Svaret måste nog bli att vi är så illa tvungna! Som lärare och skolledare har vi alltid varit tvungna att följa våra styrdokument slaviskt men samtidigt haft ett uppdrag att tolka dessa och skapa något unikt för just våra lever och vår skola. Är det just det vi får hjälp med nu? Vi väljer att tolka det så.

Nästa uppgift under dagen var att presentera vårt elevuppdrag på ett för eleverna lockande sätt: som en blog med hjälp av wordpress eller blogspot, som en film med hjälp av iMovie, en voki eller animerad film i Xtranormal. Mycket skratt, lite hinder (Xtranormals server kraschade men startade igen...) och framför allt helt normala inlärningssituationer. Givetvis förutsattes att alla gruppers resultat kunde visas upp en timme senare.

För att vi inte helt skulle hamna i kan-inte-träsket fick en Fiffig kompis att titta på:
och två exempel som som får oss att tänka efter:

Skola 2011 ska se ut som den första uppgiften!


Hade vi lyckats? Att skriva en uppgift som:
  utgick från några mål i Lgr 11
  nådde den högre komptenserna i Blooms taxonomi
  utvecklade komptenserna enligt 21st century skills
   vad bedömningsbara
En uppgift som verkligen gav eleverna ALLA möjligheter att utvecklas mot alla förmågor och inte bara begränsad möjlighet.

Blandat resultat får vi nog erkänna men fantastiskt bra diskussioner. En lärare måste vara både stödjande, kritisk och utvecklande. Här fick vi någon att härma! Och alla måste våga misslyckas! Framtiden handlar om att vara modig!

Vi sammanfattar dagens input med:
  Tillit till eleven och medarbetaren. Man måste TRO att det kan komma något gott ur en person oavsett hur det ser ut idag. 
   Att inte göra något är också ett val. 
   Nya läroplanen är möjlighet.
Vi tänker vidare... i vardagen.

/Håkan och Viveca 

Programmen som användes idag var:
Filmprogram:

Bloggprogram:

Skriva i delade dokument:  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar