torsdag 17 mars 2011

Tredje dagen på Tänk Om 17/3-2011

Skolledarutbildning, ja det är det verkligen! Hur leder man en skola mot ett bestämt mål, i riktning mot en vision? VAD är vår vision? Egentligen?

Vad vill vi med våra datorer? Vart vill vi att vår skola skall vara om ett år? Om två år?

En av de viktigaste insikterna idag är:

"Alla föräldrar vill sina barns bästa. Då måste vi som skola visa våra föräldrar, att de gjort ett bra val som har sina barn (sina viktigaste ägodelar) i vår skola" - Fäladsgården.

Efter olika gruppande, formulerade vi ett utkast till en vision, en slagkraftig? slogan som utgår från våra fem mål och kommunens skolplan:

Kunskap, kreativitet och samarbete skapar meningsfulla framtidskompetenser.

Kan det vara något? Stämmer det med våra mål? Tål att diskuteras!

En snabb rekapitulation om vad de nya styrdokument verkligen säger och vad vår skolminister vill med skolan. Har vi rätt att tolka alla signaler som vi vill? Vad innebär katederundervisning? Vad innebär att utveckla förmågor? En av ledarna för kursen formulerade ett brandtal som borde spelats in och skickats iväg. Talet gick i stort sett ut på att Sverige tillsammans med många andra länder, som svar på den misslyckade skolutvecklingen, valt att titta på ett decennium  där skolan fungerade, 60-talet då skolan personifierades av ordning, katederundervisning och räta bänkrader. Det fanns bara en sanning och den besatt herr magister. Är det vägen till framgång i ett land som enbart har kunskap som sin gångbara produktionsfaktor? Att backa bandet och ta fram något som fungerade för 50 år sedan. Troligen inte. Borde inte Lgr 11 genomsyras av EU:s 8 nyckelkompetenser där Sverige borde ligga minst fem år före övriga länder i flera av komptenserna. Alla internationella studier pekar på att kunskapsutvecklingen måste öka och förändras i de kunskapsintensiva länderna (Sverige!). PISA kommer nästa gång att fokusera på EU:s nyckelkompetenser, borde vi inte gå i täten för en dylik utveckling så vi får bra resultat där?

Givetvis!

Tillbaka till vår vision och ett tappert försök att filmatisera densamma. Uppdraget var enkelt: Gör en film av er nya vision. Sitt kvar om ni behöver verktyg (två olika verktyg presenterades mycket kort): 
http://animoto.com/ och iMovie. Känner du att du behärskar verktyget sätt fart direkt, här inne eller gå ut. 

En timme senare skulle filmen presenteras. Vi kände oss inte alls klara, men nöjda att vi lyckats få till en film i iMovie, något vi inte hunnit alla de gånger vi haft möjligheten på skolan. De flesta andra använde animoto vilket var ett mycket enkelt filmprogram om man bara vill ha en 30 sekunders film (längre kostar).

Så här ser vårt resultat ut just nu:


En hel del redigering återstår, men tanken består! Två modiga testare leverar här ett naket utkast!!!

/Håkan och Viveca

1 kommentar:

  1. Bra jobbat!
    Tror verkligen på att lyfta fram hur bra vår skola är genom bl.a. olika filmklipp. Det ger en bra bild av skolan och hur bredd var verksamhet är.

    /Carina

    SvaraRadera