söndag 20 mars 2011

Fjärde dagen på Tänk Om, 18/3-2011

Reflektion, samtal och analys. Vägen till kunskapsutveckling? Troligen. Och iallafall den metod vi använder när vi Tänker Om. Reflektionen styrs av smarta frågor, möjliggörs av öppna och delaktiga deltagare samt ligger till grunden för alla arbetsuppgifter. En ställer frågor, en dokumenterar, resten tänker och pratar. Dokumentationen snabbanalyseras, kopplas till olika filosofiska tankemönster, forskningsresultat, artiklar och böcker. Den gemensamma kunskapsbanken flyttas ytterligare en nivå framåt/uppåt och snart känner alla att de är delaktiga och varit med att forma nästa arbetsuppgift som levereras.


Smart pedagogik, helt enkelt. När pedagogik står för strategi och teknik för undervisning. Denna pedagogik kan kallas chefsutveckling, Reggio Emilia, Vygotskij, Blooms taxonomi eller något annat. Alla har som högsta syfte att stimulera sina deltagare till aktivt lärande i samarbete med andra, där ledaren visar riktning, ställer proffsiga frågor och leder de lärande så de håller sig på vägen och inte trillar i alltför djupa diken.

Vi tror vi börjar se skillnaden mellan ledare och coach. I utvecklingsresan utbildades vi till coacher, här utbildas vi till ledare. Och ledare är precis vad vi ska vara i skolan, oavsett om du är lärare eller skolledare, bara sammansättningen av den lärande gruppen skiljer sig åt. Pedagogiken är densamma. Om du vill någonstans.

Vi vill någonstans. Vill vill arbeta efter en vision som stöds av tydliga mål och ger oss den enhetliga skola vi tror på. En enhetlig skola är en förutsättning för samhörighet och samarbete.

Hur kommer vi dit vi vill? Filosofisk diskussion om vad som får männikskor att att göra ett bra jobb. Är det hög lön? Hög bonus vid slutförd uppgift? Högt betyg? Guldstjärna? Det fungerar på lätta uppdrag, uppdrag som saknar komplexivitet och hög kognitiv förmåga. Vid svårare uppdrag, uppdrag som når de högre nivåerna i Blooms taxonomi och ger en utveckling på en arbetsplats krävs:
  • Autonomy Självbestämmanderätt
  • Mastery Kontroll, överlägsen skicklighet
  • Purpose Syfte

Bakgrunden till resonemanget tydliggörs på:Se den flera gånger! Och reflektera över innehållet. Prata sen om ditt upplevda innehåll. Gör en analys av ert samtal. Sammanfatta vad reflektionens resultat innebär för dig själv som både uppdragstagare- och givare. Uppdragstagare av våra politiker och skolledare och uppdragsgivare åt våra elever.

Vart vill vi? En av dagens insikter är skillnaden mellan målbild och mål. Vi har tydliga mål men har vi, alla kollegor på Fäladsgården samma målbild vart vi ska? Hur är Fäladsgården när vi nått våra mål? Hur luktar det? Hur känns det när man är på Fäladsgården?

Riktningen (visionen) är det centrala och ledstjärnan. Jag vet vad, men inte hur. Hur:et skapar vi gemensamt för att känna autonomy, mastery and purpose.

En start till handlingsplan är gjord men denna kommer vi att arbeta vidare med nästa två dagar vi ska sätta vår hjärnkapacitet på prov, när vi ska Tänka om ;-)


Mycket filosofi, mycket reflektion. Och allt gjordes med hjälp av gemensamma dokument (http://typewith.me/), blädderblock, gruppsamtal, dramatisering av jobbiga samtal och Youtube-klipp via Ningen (http://www.ning.com/) - gemensam site på Internet som skapats för att delge varandra all information och kreativa hjärnor.

En underbar mix men med datorn som ett oumbärligt verktyg när man vill komma långt på två dagar!


/Håkan och Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar