söndag 15 januari 2012

Om att göra skillnad

Vår bidrag på You BETT-konferensen i London:

1- TILL -1 PÅ FÄLADSGÅRDEN

Fäladsgården, en kommunal 6-9-skola i Lund är vi är mitt upp i förändringsarbetet med att implementera 1-1 som ett naturligt verktyg i lärandet. Skolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin och 1-1 ger oss möjlighet att på riktigt använda miljön som den tredje pedagogen på tonåringars vis. Implementeringen av Lgr 11 föregående år gjordes med glasögonen 1-1 och Reggio, vilket resulterat i delvis ny syn på lärande och bedömning, utveckling av skolans lärandemiljö, ny vision och ny organisation med ämnes- och projektperioder.

Under seminariet berättar lärare och skolledare om sina tankar om att utveckla en skola från traditionell till en skola enligt 21st century skills och vi diskuterar tillsammans frågor som: Hur stöttar vi varandra i ett kollegium så alla når Puenteduras högsta nivå? Hur kan vi stärka varandra i arbetet med att kombinera våra styrdokument med en skolas vision? Hur kan lärandemiljön vara så både eleven med särskilda rättigheter och eleven med särskilda spetskunskaper stöds och utmanas i skolan?


View more presentations from vivecadahl.
Vårt sammansvetsade team berättade om samarbete, glädje, mödor, Puentedura-steg, projekt, Blooms taxonomi, elever med olika förutsättningar och arbetslag.
Intresserad och frågvis publik lyssnade och bidrog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar