fredag 3 februari 2012

Carina och Åsas tankar under Partille

Tankar under bussresan

Facebook: det kan vara ett bra värdegrundsarbete att på facebook lägga in kommentarer till eleverna i det mediet där de behöver vägledning.

Mycket bra för att publicera saker inom gruppen.

Finns mycket bra andra grupper att följa t.ex. Greenpeace China för att se vilka frågor som är intressanta där och jämföra med Greenpeace International, vad tar de upp. Vilka kommentarer lägger människor ut om artiklarna, vilka är personerna som kommenterar, var kommer de ifrån?

Omdefinierat lärande

Inte hamna i uppgift och bedömande, utan en process där det fortlöpande ska få feedback på de förmågor de ska utveckla och i slutet av terminen sker en bedömning av hur långt de har kommit.

Fokus på att de ska få möjlighet att utveckla förmågorna som skolverket har bestämt. Inte fokus på hur jag ska bedöma det utan hur uppgifterna kan bli inspirerande och gör att eleverna utvecklas. De har fler än 10 ämnen samtidigt. Det är klart att vi måste vara inspirerande för att de ska orka. Enligt Hattie vet vi att det som utvecklar kunskaperna mest är formativa kommentarer så då ska vi fokusera på det och tänka över när de ska komma och hur de kan användas bäst. Så de inte kommer försent eller eleverna får chans att förstå och reflektera över vad de kommentarerna betyder. Inte vara rädda för muntliga kommentarer. 1-1 muntliga kommentarer (kan spelas in om de behöver bevaras).

Ta det centrala innehållet och förmågorna och under planeringen av ett område se vilka förmågor ska de träna på nu och hur kommer de längre i sin utveckling av just den förmågan.

Upplägg under en termin

Kontinuerlig feedback på elevernas förmågor utifrån det arbete som sker under terminen.

Omdöme: hur går det med förmågorna, ge tips för att de ska komma längre.

Bedömning: i slutet av terminen bedömer vi elevens förmågor och hur de har utvecklat sina förmågor under terminen kopplat till kunskapskraven i våra ämnen.

Vi måste tänka att vi inte ska fastna i tekniken, utan vår trygghet är pedagogiken. Tekniken är det hjälpverktyg vi använder för att utveckla vår pedagogik. Likaså med bedömningen, fastna inte i att allt ska bedömas, utan ge eleverna uppgifter att arbeta med och ge dem sedan feedback på vad de kan utveckla i sina uppgifter. I slutet av terminen sker sedan en naturlig bedömning på det de har gjort under terminen.

1 kommentar:

  1. Värdegrundstankarna i och utanför våra sociala medier tar jag med mig, brilliant formulerat!

    Bedömningstankarna likaså, fick ett mejl från en av våra stressade elever igår, vi MÅSTE tänka mer som ni skriver; formativa hela vägen fram till summeringen inför betyg!

    SvaraRadera