onsdag 1 februari 2012

Google Docs och Formativ bedömning

På kurs på Centrum för Pedagogisk Inspiration med kursledare Camilla Lindskoug.

Nu när vi har vår Google Apps känns det ju självklart att vi testar vad vi kan ha för fördelar med Google Docs och Google Sites.

Vad kan man göra med Google Docs?

Med Google Docs kan man dela dokument med andra. När man delar ett dokument kan:
  • flera skriva i ett dokument samtidigt.
  • flera kan kommentera varandras texter.
  • man kan titta på dokumentets historik och se vad som skrevs när av vem.

Pedagogiska fördelar

Vid grupparbete kan eleverna skriva i samma dokument direkt. Då kan fler bli delaktiga.
Jag kan som lärare se hela processen bakom en text och ge formativa kommentarer under arbetets gång istället för efteråt.
Eleverna kan enkelt bilda grupper och dela dokument för att ge varandra kamratrespons.
Det är enkelt att när texten är färdig så är det enkelt att direkt publicera länken på t.ex. en site eller en blogg.
Eleverna kan skriva sina prov eller uppsatser i ett googledokument och då kan läraren direkt se om alla har kommit igång. Man kan kommunicera med eleverna under provet med chatten eller via kommentarer.


Hur tänker jag själv att jag ska använda det under våren?

Jag vill låta eleverna skriva sina laborationsrapporter i Google Docs för att jag ska kunna kommentera men också för att de ska kunna ge varandra kamratrespons. Syftet med detta ska vara att jag inte ger eleverna formativa kommentarer efter en inlämnad rapport utan ger det under arbetets gång med krav att de sedan går in och förbättrar sin rapport innan de väljer att lämna in den på It´s learning. Då används de formativa kommentarerna där de ges. Inte som nu då jag ger kommentarer som jag har tänkt att de ska använda när de skriver nästa laborationsrapport. Om jag ger kommentarer under arbetet tänker jag inte ge fler kommentarer efter arbetet. Den inlämnade rapporten sparar jag till den summativa bedömningen vid betygssättning.

När jag skriver de formativa kommentarerna ska jag utgå från förmågorna och hela tiden tänka vilken kommentar hjälper denna eleven att utvecklas. Naturligtvis måste också uppgiften vara formulerad så att det finns möjlighet att utveckla förmågan.

När jag gör den summativa bedömningen ska jag utgå från kunskapskraven för att se hur långt eleven kom i sin utveckling.

Vidaretänk

Istället för inlämning på It´s learning skulle varje elev kunna ha en egen site där de publicerar sina texter eller andra arbeten. Fram till de är publicerade finns de i ett googledokument som läraren eller klasskamrater kan kommentera. När de är publicerade finns de på deras site för att bedömas summativt när betygen sätts. Processen i googledokument, publicerandet i googlesiten.

Googledokument kan också användas i mentorssamtalen. Då kan läraren ha en mentorsmapp med levande dokument för mentorseleverna.

The flip

The flip innebär för mig att jag flyttar mina formativa kommentarer till under arbetets gång istället för efteråt.
The flipped classroom förklaras bäst här.

1 kommentar:

  1. Tydligt och klart, inga problem, eller? När jag läser dina tankar och planer känns allt klockrent, vi provar, så klart! Tänk så mycket kunskap som finns i vårt lilla kollegium - underbart! Här tvivlar vi inte på vad som är summativt och formativt, här funderar vi på hur de ska användas, då har vi kommit långt!!!

    SvaraRadera