torsdag 31 januari 2013

SAMR och BFL

Det är vad som försiggår i min hjärna  de här dagarna. Hur får vi ihop det?

Under processledningen med R Puenteduras förstod jag att vi är på helt rätt väg; det går! De två modellerna befruktar dessutom varandra!

Precis som de andra skriver blev vi alla tagna på sängen vid Rubens första fråga: vilken modell grundar ni ert formativa lärande på? Vilken har vi valt? Har vi valt?

De tre modellerna som Ruben presenterade var:

Williams definition/modell
 P.S Peer betyder kamratrespons (jag lärde mig det engelska ordet idag ;-)
Stiggins definition/modell

Black & Williams definition/modell

I diskussionerna pratade vi om att lägga ihop grundmodellen (vilken vi nu väljer!) Formative assessment med Rubens egna SAMR och TPCK-modeller. Rubens grundläggande inställning är; alla tre måste samverka i symbios!

TPCK - hjälper pedagogen att se hur hon ska tänka i planering av en elevs lärande.
  • Vilken Kunskap (Knowledge) ska eleven utveckla (han pratar bara förmågor)
  • Vilket Innehåll (Content) ska jag då använda?
  • Vilken Pedagogik (Pedagogical skills) ska jag använda mig av för att eleven ska kunna träna det som behövs / hur iscensätter/designar jag undervisningen?
  • Hur tränar eleven sig bäst fram till kunskapen / Vilken Teknologi ska jag använda mig av för att eleven ska komma längre än när digitala verktyg inte fanns (Technology)? 
LPP helt enkelt med tillägget att att jag måste tänka igenom vilken pedagogik som passar bäst och varför jag jag använder just de digitala verktygen.

I valet av Teknologi kommer SAMR till hjälp. Allt syftar till att eleverna ska komma längre i sin kunskapsutveckling än tidigare. Vi ska tänka alla vår utvecklingszon till höjder vi inte visste fanns! Varför ska vi annars ha digitala verktyg? Så sant!

Formativt förhållningssätt? Hur kommer det in? Via elevens och lärarens formativa glasögon! Och tydliga exempel på olika nivåer. Fiffiga kompisar i form av elevexempel, alltså är vi rätt på det. Formativt lärande är BÅDE tydliga exempel på vad som är kvalitet och kvalitativ respons.

Vi tänker vidare! Men klart är att alla modellerna behövs och vi måste vara tylidga med varför vi håller på med det här. Så det blir" På vetenskaplig grund ... "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar