fredag 28 juni 2013

BFL i Hem-och konsumentkunskap

Sedan Lgr 11 infördes har arbetet förändrats i ämnet. Från att ha varit i huvudsak helt praktiskt är fokus mycket inriktat på att dessutom numera kunna motivera sina olika val utifrån Hälsa, Ekonomi och Miljö.

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom undervisningen och ska visas både praktisk och teoretiskt (skriftligt).
I det praktiska arbetet gör eleverna aktiva livsmedelsval och använder matlagningsmetoder som är bra ur HEM-synpunkt.

Vi, elever och lärare upplever att ämnet blivit alltför teoretiskt eftersom eleverna enligt läroplanen ska; ge omdömen om arbetsprocess och resultat, föra resonemang, göra jämförelser och motivera vid varje lektionstillfälle.

För att en utveckla förmågorna hos eleverna har vi dokumenterat deras arbete och gett eleverna respons varje gång. Det har varit mycket uppskattat av eleverna.

Tidigare var det mycket utbyte av papper men sedan höstterminen 2012 har varje elev öppnat ett google-dokument som de har delat med oss. I det dokumentet har eleverna skriftligt planerat och organiserat sin lektion samt motiverat sina val och vi har gett formativ bedömning vid varje tillfälle.
Det är ett arbete som är svårt för de svagare eleverna och vi har vid andra tillfällen och situationer gjort det muntligt tillsammans med dem. Det är viktigt att alla elever får visa sina förmågor så att de kan blir godkända i ämnet.

Det vi ser i tidningsartikeln den 9 juni i sydsvenskan om skolmaten är kanske ett resultat av undervisningen i HKK också?

I utvärderingar med eleverna har vi tillsammans kommit fram till att förändra arbetssättet med de skriftliga motiveringarna. Inspirerade av föreläsningen med Dylan Williams kommer vi att vid varje lektionstillfälle göra det här arbetet muntligt tillsammans och vid 1 till 2 tillfällen får sedan eleverna lämna in motiveringarna skriftligt i sitt google-dokumentet som en sammanfattning.
Vår förhoppning är att eleverna ska utvecklas genom samarbetet och att de inte ska uppleva arbetet så betungande som de har gjort under läsåret.

/Margaretha och Anki

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar