torsdag 29 augusti 2013

Det ska kännas meningsfullt att gå i skolan!

Idag har hela skolan haft reflektionsdag. Reflektion både av sitt eget ställningstagande i olika situationer (kopplade till vår Likabehandlingsplan) och sitt eget lärande inför de stundande utvecklingssamtalen.

Oron fanns i början av dagen eftersom lärmiljön var något decimerad de senaste dagarna eftersom Internet bara varit sporadiskt tillgängligt den senaste veckan. Dagen till ära fanns dock ett nytt trådlöst när att nyttja och tillgång till strömmande film via tråd i gästnätet löste lärmijön för denna viktiga reflektionsdag. Återigen konstateras att vilken enorm digital kompetens alla har på Fäladsgården. Snabbt och enkelt hade alla plockat bort och lagt till nytt wifi och löst "work-arounds" till de strömmande filmerna.

Jag önskar att någon fluga haft en filmkamera när sexorna spelade upp sina pjäser om hur vi måste vara mot varandra i olika besvärliga situationer. Så kloka och så modiga våra sexor är! Sjuorna fördjupade sig i nätetikett och och tvingades tänka efter vad som kan hända vid en lekfull Facerape eller ett impulsivt foto på Instagram.

Nyfiken? Titta på SVT:s 15-film Facerape.

Niorna pratade tolerans på olika nivåer. Får man älska vem som helst? Synen på homosexuella i Sverige och världen, nu och förr. Hur tolerant är du själv? Hur tolerant kommer Sverige att vara om 15 år? Inspiration var Levande historias film Kriminell kärlek.

Åttornas filmer om lika behandling av alla människor oavsett bakgrund, hudfärg och ursprung får vi vänta på eftersom de fick en återbudsplats till Lune, Tekniska högskolans naturvetarshow för tonåringar. Nu kommer NO:n gå som en dans resten av läsåret!
Återigen konstaterar vi att synen på varandra är fantastisk på Fäladsgården och både pedagogers och elevers reflektion kring vår gemensamma värdegrund är enormt kompetent.

När värdegrunden inte varit i fokus har de kommande utvecklingssamtalen förberetts och all lärandereflektion har dokumenterats i Unikum. Var och en har tänkt till i alla sina skolämnen, läst formativa råd, pratat om om varför betygen blev som de blev och hur man ska arbeta i höst för att utvecklas ännu längre.

Det var tur att It-avdelningen (Lunds kommunikationsavdelning) hittade en lösning på den bristande tillgång på Internet som näst intill lamslagit lärandemiljön den senaste veckan ;-) Nu är vi igång igen! Det blir meningsfullt när man förstår sitt lärande och värdegrundsfrågrona handlar om angelägna frågor.
/Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar