fredag 8 november 2013

Första nyckelstrategin leder oss ut i VIntergatan!

Vilken bra samtalsledarträff vi hade i tisdags! Bra diskussioner, kreativa förslag och kollegialt lärande i samtalsledaruppdraget. Öppenheten är vår styrka! Under mötet framkom att trots vårt Manifest behövs konkretisering av vad som behövs i vårt gemensamma kollegiala lärande. Naturligtvis! Att synliggöra lärandet gäller ju även för oss vuxna.

De fem nyckelstrategierna i Formativt lärande är grundpelarna i metoden:

Fem nyckelstrategier
Första nyckelstrategin: Att klargöra, delge och skapa förståelse för förväntade lärandemål och kriterier för framsteg gäller ju även oss vuxna!

Vårt utvecklingsarbete är kollegialt lärande och detta bygger på att var och en drar sitt strå till stacken, så summan blir Så mycket bättre! Något vi vet att vi är proffs på, på Fäladsgården :) Utan vår kollegiala grundstruktur hade vi aldrig kommit så långt som vi gjort!

Kreativitet, Samarbete och Kunskap är ledorden som stämmer i alla lägen på Fäladsgården!

I linje med första nyckelstrategin sätter vi förväntningarna på alla deltagarna tydligt på pränt. Alla förväntas:
 • Vara förberedda till BFL-mötena (ha gjort kortanalys av eget undervisningsmål, gärna kopplat till nyckelstrategierna och /eller annan vetenskaplig, pedagogisk forskning).
 • Prova BFL-strategi i sin undervisning mellan varje BFL-träff (det man bestämt sig för).
 • Lära sig nytt förhållningssätt och nya metoder i formativt lärande genom att bearbeta den input som presenteras på varje BFL-träff.
Delar av första nyckelstrategin, synlig ute i klassrummen, är redan är uppnådd genom att alla alltid skriver LPP:er och publicerar dessa i Unikum och ev på ämnessite.

Vår lärandemodell fortsätter (även om den modifieras med att IUP:n med omdömet nu är borttaget):
I allt lärande är dokumentation viktig, här tjänar lärarnas egna BFL-siter (hur man nu valt att göra denna) sitt syfte och denna blogg som skolans gemensamma dokumentation.

Lärande handlar om utveckling och utvecklingsgrad och hastighet beror på flera olika faktorer. På Fäladsgården vet vi att alla gör de tre ovanstående delarna, de är grunden för vårt kollegiala lärande.

I alla grupper finns de som redan har massa förkunskaper eller känner sig helt nya i detta, det finns de som vill skynda långsamt och de som vill gå "all in". Viktigt är att var och en bestämmer var från minimum till maximum man har vilja och möjlighet att utvecklas just nu. Bredden är vår styrka!

Sikta mot stjärnorna så når vi månen, är du en astronaut som inte nöjer dig med "moonwalk" har du givetvis möjlighet att ta dig längre ut i rymden: läs boken Att följa lärande av Dylan William redan i år, delta/följ någon skolutvecklingsgrupper på sociala medier, i tidskrifter, delta ibland på sammankomster i Lund med omnejd som har utvecklingsarbete som fokus (t ex Pedagogisk pub, ämnesnätverk), delta i konferenser/fortbildning som processar våra utvecklingsmål. 

Oavsett vilken utvecklingshastighet och vilken planet man valt, har Fäladsgården som långsiktiga mål att vi efter 3-årsperioden tillsammans ökat vår förmåga att:
  • hitta nya och bättre former för bedömning för lärande i syfte att stödja eleverna i sin lärandeutveckling.
  • känna oss trygga i vår lärarroll när vi planerar arbetsområden utifrån TPCK- modellen.
  • känna oss trygga i vår lärarroll när vi designar lärsituationer utifrån SAMR- modellen.
  • finna strategier för vår Learning community så vi kontinuerligt håller oss uppdaterade med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom skola. 
  Tillsammans utforskar vi hela Vintergatan! /Håkan och Viveca

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar