tisdag 10 februari 2015

Värdegrunden med elever som läranderesurser

 Våga vittna!!                      Vad gör du på nätet?

Detta är två tunga punkter att jobba med i värdegrundsarbetet. För att komma igång med diskussionerna i klasserna med större styrka och kraft bröt vi i förmiddags undervisningen och gav tid för arbete kring detta viktiga. Visserligen arbetar vi fortlöpnade med värdegrunden hela tiden, men ändå är det viktigt att ibland stanna upp som idag och fokusera. Frågorna lyfts fram när  alla gör det samtidigt.

Dagens program innehöll bl.a. inspirationsfilm  UR-program Våga vittna , padlets för att samla elevidéer inför diskussioner som ett led i metoden "think-pair -share",  names-in-a-hat för att skapa större elevaktivitet och få fler röster att höras, värderingsövningar för att lära sig att ta ställning och röra sig lite. Detta är sätt vi arbetar med ofta, men det som gjorde dagen speciell och värd att lyfta fram var att elever i åk nio blev läranderesurser för de yngre.

En grupp elever hade tagit fram cases, dvs självupplevda situationer som berörde hur man agerar i svåra vålds- eller mobbningssituationer. De kom in i klasserna och berättade om det de varit med om. Just före upplösningen stannade de och de yngre eleverna fick diskutera situationen och vilka olika lösningar det fanns på det som de hade hört. Till slut berättade niorna om hur det verkligen hade slutat och klasserna kunde dra lärdomar av det. Diskussionen blev viktig och på riktig när det faktiskt handlade om självupplevda händelser. Det fick eleverna att tänka till och lära. Dessutom växte niorna! Deras erfareneheter var viktiga och togs på allvar. Här lyckades vi att göra dem till läranderesurser på riktigt för andra.

Varje klass formulerade sedan  en slags sammanfattning av förmiddagens arbete genom att formulera egna regler för hur klassen ska vara på nätet. I min klass blev argumentationen kring vilka punkter som skulle vara med livlig. Inte för att de var osams, utan snarare för att flera hade synpunkter och ville att formuleringarna skulle stå för det som de verkligen tyckte var viktigt och vad de hade kommit att tänka på under förmiddagen. I den avslutande reflektionen i värdegrundsloggen på unikum skrev några sedan så här:

"Allting idag skulle jag säga var väldigt viktigt. För mig var vittna och agera intressant och bra att vi tog upp. Jag har fått en förståelse varför det är så viktigt, och jag hoppas att andra har fått det också. Efter denna reflektionsdagen hoppas jag att många har tänkt till och insett att det är viktigt att agera. Det finns hur många sätt som helst att göra det på och jag hoppas att det blir en lite tryggare miljö på skolan också, när man vet att vi har pratat om varför och hur man agerar."

 "Det viktigaste innehållet idag var att vi tänkte oss in hur vi skulle agera i olika situationer som har hänt. När man gör det tänker man efter hur man kommer att göra vid kommande situationer där man måste agera"

 "Jag har nog aldrig lärt mig så mycket på någon annan reflektionsdag. Mobbning på nätet, våga vittna och diskussionerna om detta var mycket bra, lärorikt och något som jag tror att vi alla kommer att tänka på i framtiden när vi ser saker som inte är okej" 

 "Jag tyckte det var intressant när niorna stod och berättade sina historier och sedan hur de löstes. Då fick man en bra överblick om hur man ska reagera. Man fick först gissa hur man trodde att de skulle lösa det vilket var väldigt intressant."

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kollegor som tog fram programmet. Ett stort, viktigt jobb för att vi på skolan ska ta steg framåt tillsammans och i samma riktning! Dessutom vill jag tillägga att vi alla ska känna oss stolta över hur långt vi kommit i fråga om att använda de olika nyckelstrategierna i BFL. Förmiddagen var full av dem och idag  förde de oss en bit längre i att uppnå läroplanens värdegrundsmål!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar