söndag 25 januari 2015

Not YET - 2.0.

Två små fraser som tar jag med mig hem från årets BETT-dagar:
  • Not YET.
  • Drive it!
Så enkla och så genialiska! De borde vara ledord för alla i skolan. Oavsett vilket uppdrag vi har just nu i organisationen.

Not YET kommer från James Nottingham, Martin Trenton och Carol Dweck, tre forskare som fördjupat sig i lärandets förutsättningar (se föregående blogginlägg). De tillsammans med Lev Vygotskij, John Hattie och Dylan William är den grundforskning som dagens skola vilar på.

Kan vi bara öppna vårt "Mindset"

tillräckligt mycket så kommer vi att
- se och stötta våra elever precis som de har rätt till,
- ta del av alla de samarbetsmöjligheter bland all skolpersonal som finns,
- utvecklas som personer så vi är de pedagoger som behövs i vår komplext, globala värld.

Drive it! avslutade en engagerad rektors berättelse om hennes egen och den skola som hon var rektor för, resa fram till engagerade och nöjda elever. Köra, är en aktiv handling, resa är en passiv. Rektor måste vara aktiv och se ut, själv gasa, bromsa, växla för att hela skolan ska komma dit vi måste. Detsamma gäller all annan skolpersonal, alla måste ta föraransvaret och aktivt köra sina fordon i skolan.

Vi är här, 2015. Let´s face it!

Med digitala verktyg är fokus på lärande  mycket enklare. Vi måste bara påminnas om detta, ständigt. All information finns tillgänglig, det är precis därför Lgr11 har fokus på källkritik. Det innebär inte att vi måste prata källor hela tiden utan att vi ska lära eleverna det förhållningssättet, att all information finns, i sin device. Vi som pedagoger måste inse att vi inte får lägga tid på informationsöverföring, det borde vara tjänstefel! Vi är proffsigare än så! Vår kunskap sitter i vår förmåga att analysera en lärandeindivids utveckling och utifrån vår analys gå in med rätt uppdrag och lämpliga verktyg. Allt förankrat till samhället utanför skolan. Det ska vara på riktigt för att skapa entusiasm!

Vårt uppdrag idag är att:
  • Förbereda alla barn och ungdomar för den vuxenvärld som de ska ingå i, vi får inte räkna bort några! 
  • Elda på alla barn och ungdomars entusiasm att vilja och förmåga att lära nytt hela tiden.
I framtiden kommer kreativitet, viljan att förbättra varandras och sin egen produkt och förmågan att tolka och använda information vara det centrala för alla samhällsmedborgare. Allt annat kan man lära sig efter hand.

På Fäladsgården vet vi, kan vi och följer vi denna filosofi. Vi har förstått skolans uppdrag idag, 2015. Vi kämpar på, tillsammans! Och utmanar varandras Mindset ständigt. Det kostar på emellanåt men är vår länk till överlevnad som samhällsinstitution. Vårt uppdrag är nu att sprida vår kunskap till alla och envar! Det är vårt demokratiska ansvar. Drive in to the future, you will be there soon!

James Nottingham (ur www.challenginglearning.com):
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar