fredag 23 januari 2015

Not YET!

Detta lilla, fantastiska ord: ÄN. Smaka på det, inte ÄN. Visst ger det möjligheter! Vilken sann tro på den lärande människan. Totalt boostad av James Nottingham ger jag er här de slides som jag tyckte var allra viktigast. Hela presentationen.

Ställ dig hela tiden frågan: Fixed or Growth? Ha sen de med dig ständigt! Jag tror det är enda utvärderingsfrågorna vi behöver till oss själva som pedagoger. Varför gör jag detta i klassrummet? Hur tänker jag om mina elevers lärande? Hur tänker jag om min elevgrupp? För att jag är Fixed or Growth?

Vikten av korrekt respons.

Grundat på Carol Dwecks forskning 

Vid måste lugna ner oss i vårt lärartempo och iver att täcka kursplanen. Börja använda elevernas arbete än mycket mer än vad som görs idag. Nottinghams 7 steps for feedback är brilliant och arbetsbesparande. Läraren är bara inne på steg 5!

Utan att låta tjatig, kände jag även att BFL handlar mer om ett positivt förhållningssätt än olika metoder. Vi är inte där fullt ut ÄN, men snart!

Mer nyfiken?

Läs mina tweets från dagen eller ta del av Åsas länkar som hon gav mig som respons på mina tweets idag, Sharing is caring!


Eller se Youtubeklipp från en av Nottinghams föreläsningar i Sverige:Lite fler:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar