tisdag 26 april 2016

Inkludering, internationalisering, icebreakers....SETT 2016

Icebreakers
Redan första kvällen får jag med med mig min första input från SETT när jag sitter och pratar med Mikkel, en av de danska lärarna från vår utbyteskola i Ringe. Han berättar men full inlevelse om sina olika Icebreakers som han annvänder på lektionerna för att få eleverna att hålla sig koncentrerade och alerta. Genom att kort bryta lektionen för att göra olika fysiska aktiviteter får han eleverna stimulerade, vilket gör att de sedan kan återgå till sitt arbete fokuserade. Från början var det olika kommandon t.ex. om Mikael sa go-go, så visste eleverna att de skulle klappa på ett visst sätt. Sedan har han utvecklat det till att koppla ihop det med sin undervisning. Att eleverna skulle ge highfive med alla i klassen och komma ihåg de tre första personerna som de gjorde det med. Deras bokstäver tillsammans med några andra icebreakers gjorde att eleverna fick ihop ett antal bokstäver. Utifrån detta fick eleverna sedan i slutet av lektionen bilda ord som var kopplat det vad de hade arbetat med. Så om det t.ex hade jobbat med 2:a världskriget, kunde det bli kristallnatten, stormakter, allierade....och på det sättet så fick Mikkel med alla i klassen när det skulle summera vad lektionen hade handlat om. 

Sedan har jag lyssnat på lite olika föreläsningar under dagen som jag gärna vill dela med mig av:

Hjärngympa och skolprestation – kan man träna upp sin förmåga att lära sig?
Jag lyssnade till Sissela Nutley Bergman som pratade om hjärngympa och skolprestation och hur det hänger ihop. När datorn får för mycket att göra, så kommer timglaset upp och datorn behöver lite tid att tänka för att kunna bearbeta allt det vi har bett den göra. Vad händer när detta sker hos oss människor? 

Hur skapar vi en undervisning där alla kan delta?
Jenny Edvardsson pratade om kreativa processer, att eleverna ska våga och skapar saker tillsammans. Det finns inget rätt eller fel. Utan att eleverna gör saker tillsammans just för att få med alla i arbetet.
Att ha olika kompensatoriska stöd och att det ska finnas från början, samt tillgänglig för alla.
Hon avslutade med att säga: "Ha höga förväntningar!" Att vi ska ha höga förväntningar på eleverna, att tro på dem och att låte de vara delaktiga i sitt lärande.

Inkludering: en undervisning där alla elever kan delta och vara delaktiga. Det är så viktigt idag och här har vi en riktig utmaning. Att lyckas får till inkludering på riktigt.

Hur skapar vi en inkluderande undervisning? Viktigt att arbeta med relationer, lärare-elev, elev-elev.
Viktigt att få med eleverna i arbetet. Att skapa en dialog och elevaktiva lektioner. Att arbeta med formativ bedömning, feedback/respons till eleverna m.m.

Utmaningsbaserat lärande i praktiken (challenge based learning)
Malin Broberg ledde denna föreläsningen. När du startar igång ett arbetsomårde/arbete ställ alltid följande frågor: why, how and what? Detta för att komma igång och får förklara varför vi ska arbeta med just detta arbetsområdet. Att sedan skapa uppgifter som är på riktigt. Vi måste bli mer ja-sägare än nej-sägare när det gäller vårt sätt att arbeta och undervisa. Allt för ofta är det att "nä, det har vi inte tid med" eller "det tar för långt tid", "vi måste göra alla dessa sakerna."


Utmaningsbaserat lärande: eleverna uppmuntras att ta sig an en utmaning baserat på ett verkligt problem. Eleverna samarbetar och tränar på att ställa rätt frågor, fördjupa sina ämneskunskaper, identifiera och tackla utmaningar, arbeta praktiskt och dela sina resultat med varandra.


Inkluderande perspektiv på skolan
Gunilla Lindqvist och Annika Rodell´s föreläsning handlade om begreppet inkludering. Vilka konsekvenser kan olika förståelser av begreppet få för en verksamheten? Det är viktigt att alla i arbetsgruppen först får diskutera vad begreppet innebär för var och en för att sedan kunna skapa en gemensam syn på vad inkludering är. Efter det kan man sedan arbeta förebyggande och skapa inkluderande lärmiljöer, inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Denna föreläsningen var super givande och kommer jag använda i en kommande presentation kring inkludering, därför skriver jag inte mer än så.

Sedan avslutade jag dagen med att gå och lyssna på vår kära kollega Ann Stjernqvist och våra utbyteslärare Mikael Oldenburg och Elisa Mateos. De gav en härlig inblick i vårt inkluderande internationaliseringsarbete. Att tre skolor från olika länder kan hitta uppgifter till varandra och hur man kan lägga upp detta arbetet tillsammans.2 kommentarer:

  1. Och jag tänker att allt handlar om att vara en klok pedagog i lärmiljön och på det viset stimulera och motivera var individ i just sitt lärande!
    Först nu, 25 år senare förstår jag tillfullo varför Lärarhögskolan ville att pedagogik och didaktik skulle vara viktigare än ämneskunskap. Jag är benägen att hålla med, nu.
    Jag lyssnade på "Låt hjärnan blomma" där jag fick klart för mig hur viktigt det är att våra olika hjärnsustanser samverkar och får olika näring hela tiden för att hjärnan ska kunna fungera som bäst.
    Lite för ofta kanske vi stimulerar den delen av hjärnan som skapar negativ stress istället för den som skapar passion.

    SvaraRadera