onsdag 27 april 2016

Riktiga mottagare

Det finns många olika spår att följa, på SETT, i lärarlivet och utanför. Martin Fernström börjar sin föreläsning med att ge oss ett kryphål; han är bara vanlig lärare, liksom vi andra, och går att avfärdas om vi inte gillar det han säger. Det visar sig bli svårt, åtminstone för mig.

Fernström bekräftar och exemplifierar på många olika sätt sina teser, på ett mycket medryckande sätt. Hans huvudtes är att uppgifter ska vara rika; på nya frågor, på nya roller, på riktiga mottagare och på tid. Det är härligt med en verksam lärare som lyfter behovet av stora uppgifter där många förmågor lärs in och visas, och som exemplifierar med de viktiga frågor som ställs när man fortsätter inom ett och samma område och inte bara hastar vidare.

För min del känner jag också glatt igen mig när han pratar om att använda arenor där man får många riktiga mottagare som inte "tar slut" eftersom det ökar engagemanget för uppgiften i så hög grad. Det känns likt och parallellt med den site vi arbetar med och pratade om på vår föreläsning igår, där elever från olika länder ger uppgifter till varandra. Den är lite som en kombination av hans uppmaning om att hitta  riktiga mottagare och skapa egna läromedel.

Han pratar på ett inspirerande och glädjande sätt fullt med tankvärda metaforer som fastnar. Avslutar med en av dem:

"Jag tänker mig att jag står med ett ben i syftestexten i läroplanen och ett i kunskapsdelen. Sedan har jag ett tåg som åker omkring mig med vagnar fyllda med centralt innehåll. Ur dem plockar jag när det passar in tills jag tömt alla vagnar."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar