tisdag 17 maj 2016

Listor är bra

(Reflektion från Specialpedagogisk konferens, Göteborg 12-13 maj.)

Jag gillar listor. Nästan lika mycket som Lennart i Lennarts listor. Lennart gör upp listor på allt möjligt, i alla lägen. Tyvärr finns boken inte längre att köpa i bokhandeln. Ser ni den i ett antikvariat eller på någon loppis, köp! Jag betalar dubbelt mot vad ni ger.

Vanligast är nog att listor görs upp för att komma ihåg saker, men lika användbar kan en lista vara för att belysa något. Min senaste lista handlar om krav som våra elever förväntas hantera. Krav som gäller även för elever med någon form av funktionsvariation. Ordet funktionsvariation är Geogis Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, geniala omskrivning av funktionsnedsättning. Att byta ut nedsättning mot variation ger tydliga positiva signaler.

Med listan i hand behövs ingen raketforskning för att inse hur problematisk en skoldag kan te sig för en elev som har svårt att se helheter och sammanhang, som har svårt att planera och organisera eller som lätt förlorar fokus på grund av småljud runtomkring. Här måste kravlistan upplevas såsom än längre, ibland kanske rent av alltför lång.

Elever i åk6-9 möter vanligtvis:
 • 16 ämnen
 • ämneslärarsystem
 • många klassrum
 • stora klasser
 • schema som förändras
 • grupparbeten
 • eget arbete
 • läxor
 • inlämningsuppgifter
 • prov
 • digital skolportal

Till ovanstående kan en lista med mer eller mindre osynliga krav adderas. Det ställs krav på/att:
 • komma igång
 • välja
 • vänta
 • växla/hålla fokus
 • egen drivkraft
 • fungerande impulskontroll
 • se sammanhang
 • uthållighet
 • upprätthålla koncentration
 • relatera lärandet till sig själv
 • uttrycka egna åsikter
 • motivation
 • överblick
 • fråga
 • avsluta
 • förhålla sig till tid
 • förhålla sig till andra
 • tillräckligt med arbetsminne
 • strukturera
 • organisera
 • planera
 • reflektera
 • analysera

Kan vi för våra elever med någon form av funktionsvariation gör tillvaron i skolan aningen mer begriplig och hanterbar, ökar chanserna för att de ska känna det som värt att anta de utmaningar som skolarbete innebär. Det blir meningsfullt att gå i skolan.


/Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar