onsdag 5 december 2012

Bedömning, betyg och kunskapskriterier

Ute dalar snöflingorna fridfullt mot en snötäckt skolgård, alla elever är lediga och kan njuta av vinterns kostnadsfria gåva - snö, inne skapas professionella bedömningar som snart ska bli betyg.

Hela dagen har ägnats åt våra nya kunskapskriterier, hur ska de ska tolkas? Hur ska de användas? Vad krävs för de olika bokstäverna? Vilken dag! INGEN kan säga att Fäladsgårdens lärare inte är professionella! Överallt har lärare suttit och diskuterat, visat varandra elevexempel, sambedömt ämnesöverskridande förmågor och tillsammans skapat en gemensam syn och tolkning av de nya kunskapskriterierna.

Kriteriena är allt annat än tydliga och instruktionerna till hur man hanterar kriterierna fram till slutbetyget i åk 6 och 9 är inte heller tydliga. Tur vi har ett läroplanskompetent kollegium.

Alla ämnen har fått kunskapskriterierna inlagda i Unikum som kunskapstabeller vilka fungerat som underlag idag, när vi arbetat med betygen. De lärare som arbetar med sexorna skänkte fjolårets lärare i femman många positiva tankar när de nu arbetade vidare med de kunskapstabeller som lärarna i femman kryssat i under avslutningsmånaderna i femman: Röda tråden på riktigt.

I flera diskussioner blev resultatet inte bara en korrekt bedömning, verkligen gjord utifrån kunskapskriterierna utan även en reflektion av vad vårterminens arbetsområden måste handla om för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor som läroplanen föreskriver.

Underlag till betyg i Unikum

Många är vi nog som under dagen fått bekräftat att förmågorna verkligen är de centrala och att faktainlärning bara är en grund att använda sina förmågor på:

  • Se samband
  • Föra resonemang
  • Ställa frågor
  • Genomföra undersökningar
  • Använda
  • Söka information
  • Resonera kring källors trovärdighet och relevans
  • Samtala om ...
  • Med mera, med mera
Tur vi har "tänkt om" redan tidigare och nu ger eleverna utmanande elevuppgifter som ger dem möjlighet att utveckla alla dessa förmågor. Tur vi stöttar dem formativt med hjälp av konkret respons i olika digitala miljöer. Hur skolor som inte har datorer gör, begriper vi inte. Ständig tillgång till dator är en förutsättning både för elever och lärare för att komma hela vägen fram till de förmågor som Lgr 11 föreskriver.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar