söndag 16 december 2012

Comenius - Preparatory meeting

Förra året i november träffades ett europeiskt lärargäng för att tillsammans diskutera fram ett nytt comeniusprojekt. Deltagande länder då var England (värdar), Spanien, Rumänien, Turkiet och Sverige (koordinator). efter ett tag tillkom Bulgarien och Rumänien gick till annat projekt.

Under julveckorna skrevs hela ansökan av oss på Fäladsgården och i början av 2012 skickades ansökan in till EU. Mitt i semestern kom ett mejl från svenska Programkontoret (EU i Sverige): ni har nekats projektet. Det som var så bra! Var det för modernt? Beskrivet på fel sätt? Frågorna var många.

Tack vare flera digitala kommunikationer kom vi snabbt fram till att vi ville försöka igen, vi trodde ju på projektet!

England tvingades lämna walk over då deras Principal inte längre ville att hans skola skulle arbeta med Comeniusprojekt. Kortsiktiga betyg blev viktigare. Synd! Säger vi andra. Bulgarien trasslade i kontakten och Nicole från Hannover läste om vårt kommande projekt på EU:s Comenius-sida och tog kontakt, vilken tur!

Visst skulle vi ha nytt preparatory meeting, nu för att verkligen skriva ansökan tillsammans för att på det sättet höja kvaliteten. Vi tror på vårt projekt!

Kvällen den 12 december träffades vi allihop i Zaragoza och över några tapas drogs riktlinjerna upp för de kommande dagarna.

Luciadagen träffades vi upp på Santa Maria del Pilar, nällade att börja arbeta! Men, det var ju Lucia och jag som koordinator tyckte att vi skulle börja med lite svenskt firande. Tack vare flinka kollegor hemma på Fäladsgården kunde vi visa både bilder och sång via ljudfiler live på morgonen. För att ytterligare höja stämningen bjöd Thomas på pepparkakor.


Vi började med att gå igenom EU:s bedömning av våra nekade ansökan. Vi delade upp de olika delarna som fått mest kritik och skrivande började. 

Det är enormt stimulerande att tillsammans med internatioenlla lärarkollegor tänka ut, anlysera, vända och vrida och därefter beskriva hur vi vill arbeta tillsammans. Vilka kreativa diskussioner! Vilka intelligenta frågor vi ställt till varandra! Frågor som därmed skärskådat vår egen syn på lärande och våra egna skolors lärandeorganisation.

Nu är ansökan klar! Vi känner oss nöjda efter tre kreativa dagar och alla är väl insatta i vårt kommande projekt. Carlos har beskrivet arbetet i vår gemensamma blogg, läs hans beskrivning!

Rörande eniga önskade vi att alla våra hemmakollegor att får/tar möjligheten att arbeta med sina europeiska kollegor. Det är så stimulerande! Framför allt inser vi i dylika arbeten att skola kan man ha på många sätt, men alla våra elever kommer att konkurrera på samma arbetsmarknad, häftigt! /Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar