söndag 16 december 2012

Projektperiod i sjuorna

Kommer ni ihåg projektperiodens mål:

      Vara ämnesöverskridande.
      Ge eleven inflytande i arbetssätt.
      Stimulera samarbete (både elever och lärare).
      Innehålla multimediaredovisning (publiceras på vår Google Apps).
      Utveckla framtidskompetenser (”Kännas 2012”).
      Utformas så både elever och lärare känner glädje, ansvar och inspiration i arbetet.
      Sträva efter högsta nivån i Blooms taxonomi och Puenteduras modell.

Höstens projektperioder är till enda och så här skriver en av eleverna om deras period:
Vårt uppdrag har varit att skriva små artiklar alla i klassen och sedan sätta ihop dem till en Webb tidning. Vi har skrivit olika saker t.ex. om  tonårslivet förr och nu, egna låtar och att skrivit argumenterade texter. 

Första dagen fick vi instruktioner om vad vi ska göra under projektperioden. På förmiddagen fick vi information om tonårslivet förr och nu. På eftermiddagen fick vi information om hur vi ska göra Webb tidningen. Vi fick börja skriva om tonårslivet för och nu i de olika kategorier musik, nöje, sport, mode med m.m. 

På sista lektionen reflektera vi lite om vad vi hade gjort under dagen och forsökt lite med Webb tidningen.  

Nästa dag började vi med retuscherade bilder. Vi diskuterade om vad vi tycker när retuscherarna retuscherar bilder. Vi fick även prova på att retuschera oss själva i bild programmet Gimp och sedan skriva en argumenterat text. 

Efter retuscheringslektionen hade vi biologi och tittade på en film.

Efter lunchen arbetade vi med programmet Garageband. Vi skrev en egen låttext till melodin av ’’Love me do’’ av The Beatles. Sedan spelade vi in låtarna i de grupper som vi arbetade i. Den andra lektionen vi arbetade med garageband skulle vi skriva en egen låttext. Man fick skriva både på svenska och engelska. Låtarna blev hur bra som helst!

Sista lektionen vi hade vårt språkval. 

På fredagen arbetade vi med att skriva klart texterna till Webb tidningen. Efter att ha arbetat med Webb tidningen ritade vi klart våra vapensköldar. Som speglar våra personligheter. Sedan hade vi vårt språkval i 50 minuter. 
På eftermiddagen gjorde vi klart Webb-tidningen.
På måndagen tittade vi på en film som heter ’‘Billy Elliot’’. Efter vi hade tittat på filmen diskuterade vi olika frågor på engelska om filmen. Efter lunchen gjorde vi en intervju. I intervjun intervjuade vi karaktärerna i filmen ’‘Billy Elliot’’ och klippte och klistrade i iMovie. 

Sista projektdagen arbetade vi med Webb tidningen i ca: 15 minuter. Sedan gick vi upp till aulan för att titta på en teater. Teatern handlade om hur vi ska hantera våra datorer. Skådespelarna från barnkanalens Barda var skådespelare. Teatern var super!


Ronja 7b


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar