fredag 1 februari 2013

Lärmiljöer


Lärmiljöer-IRL och Digitalt
Maria rektor på Nya Latinskolan i Malmö, Daniel Nacka

Maria har fått förmånen att vara med i uppförandet av en ny skola där två befintliga byggnader i 1800-tals stil ska sammansmälta med en helt ny byggnad. Vilka krav ställer det nya lärandet på skolmiljön? Maria pratade om att den fysiska skolmiljön måste vara multifunktionell, ha olika workareas och ge möjlighet för eleverna att kunna projicera det de gör. Deras nya skolas vardagsrum är en foodcourt-cafeteria-bibliotek (där bibliotekarier/learningdesigners arbetar). Här serveras frukost från eget bageri. Tänket är att man som elev ska vilja vara där. Skolan kommer inte att ha en rektorsexpedition eftersom dessa ska sitta nära sina lärare och elever ute i verksamheten. Daniel pratade om att hitta mötesplatser mellan skola och resten av samhället. Vi är nämligen för isolerade i skolan och eleverna lär inte känna den värld som de sedan ska arbeta i enligt Daniel. Vi måste öppna upp skolor så att resten av samhället tycker att det blir intressant att samarbeta. Frågor som diskuterades var hur mycket tid vi ägnar till att laga det som inte fungerar och trots detta blir det aldrig riktigt bra. Egentligen handlar allt om vårt förhållningssätt och inte det fysiska rummet. Allt är möjligt! Själv skulle jag gärna vilja göra ett studiebesök på Nya Latinskolan i Malmö för att inspireras ock plocka med mig nya idéer till Fäladsgården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar