fredag 1 februari 2013

Studiebesök i verkligheten


Studiebesök Kent College i Canterbury, rektor Chris Joy

Chris talade om att dagens elev har ett nätverk med personer runt sig hela tiden när han/hon sitter i klassrummet. Läraren är bara en. De andra är inte fysiskt närvarande men nåbara för eleven. Dessa andra kan vara vänner på Facebook, föräldrar via sms på iphonen m.m. Vi lärare är alltså inte ensamma längre då det gäller våra krav på uppmärksamhet i klassrummet. Det är viktigt att veta detta för att hitta vägar att nå fram till eleven. Forskning visar, säger Don Tapscott, att arbetsminnet hos elever är mycket större än för oss vuxna. Eleverna kan göra flera saker samtidigt. De har vuxit upp i en värld där allt är nåbart. Så är det inte för oss vuxna. Chris pratade också om hur mycket deras skola hade ändrats sedan macarnas inträde. Först talade han om lärarnas rädsla för att kunna mindre än eleverna om datorer och hur detta sedan successivt hade släppt. Molnet ”the cloud” var det verktyg som höjdes till skyarna och detta har ju vi på Fäladsgården redan insett. Personer som citerades var Mark Prensky som bad lärarna säga till sina elever ”Teach the teachers how you want to be taught”.och Eisenhower ”Plans are nothing, planning is everything”. Tänkvärt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar