söndag 3 februari 2013

Sluta - Fortsätta - Börja


På ett av seminarierna fick vi i uppgift att diskutera och bestämma oss för vad vi ska sluta med, vad vi ska fortsätta med och vad vi ska börja med när vi kommer hem till skolvardagen igen.  Vi byggde våra resonemang på aha-upplevelser tidigare dagar. Efter diskussionen i grupper med tre personer som vi inte kände presenterade vi våra beslut i kortfilmer som publicerades i en grupp på Facebook. Facebookgruppen

Diskussionen var förstås viktig och filmen jag var med och gjorde var rolig att göra, men det viktiga var att faktiskt bestämma mig för svaren på de tre frågorna; 
  • Vad ska jag sluta med? 
  • Vad ska jag fortsätta med? 
  • Vad ska jag börja med?


Sluta. Jag ska sluta med att kontrollera allt sådant som eleverna själva kan ha koll på. Här tänker jag mycket konkret. Inte rätta glosförhören i åk 6 - eleverna får göra det till varandra eller så använder vi  www.glosor.eu till det också, så fort de får egna datorer. 

Fortsätta. Jag kommer att fortsätta att flippa klassrummet. Min övertygelse har blivit än mer fast att det är ett utomordentligt sätt att arbeta. Jag vill göra snyggare filmer. Letar efter bra appar för att göra dem personligare och tydligare, men jag vill också fortsätta att  utveckla arbetet i det flippade klassrummet när filmerna är sedda. 

Börja. Helen Johnson, som jag nämnt i ett tidigare inlägg, visade några bra reflektionsfrågor, som lärarna använder efter avslutat arbetsområde på hennes skola.Ofta måste jag skynda vidare in i nästa arbetsområde. Reflektionen blir haltande. Ibland blir den inte ens av. Usch och fy!!!  Plus, (p) minus (m), intressant (i) i all ära, men här ser jag ett finare verktyg.   Jag tycker att frågorna är bra för att de sammanfattar mycket av det som jag vill bli bättre på eller mer medveten om. Jag har bestämt mig för att börja använda dem. 

Det finns ytterligare en sak som jag vill börja med. Jag vill tänka förmågor mycket mer när jag planerar arbetsområdena. 

Ruben Puenteduras talade om att vi lärare måste utgå från förmågorna och leta verktyg som stödjer utvecklingen av dem. Han visade sin modell TPCK  eller VIP (förenklad och översatt till svenska).Helen Johnson talade om vilka förmågor som måste tränas för att visionens ledord ska förverkligas. Puenteduras och Johnson är inne på samma spår. Jag tänker att det är tid att använda The Big Five som utgångspunkt. Jag ser det som att The Big Five finns mitt inne i RP:s modell. RP hävdade att man i varje arbetsområde ska ha med minst två av dem. Under läsårets gång ska alla förmågorna ha varit med. 

Jag har bestämt mig för att börja använda VIP och The Big Five mer medvetet i planeringen av arbetet.


1 kommentar:

  1. Heja! Vilka kloka kollegor jag har!!! Jag tar också The Big Five med mig hem.

    SvaraRadera