fredag 5 april 2013

Kompetenta elever!

Vilka duktiga elever vi har!

De har kommit igenoms H&M:s mur och fått den oredigerade videon bakom Kalla Fakta, de har intervjuat politiker, ambulanssjuksköterskor, jurister, Netscan, Stadiums inköpschefer mm allt för att förstå hur man Fattar rätt beslut i olika dilemmasituationer.

Läs och ta del av deras klokskap. Tryck på flikarna så ser ni deras olika beslutsguider.

Kortprojektet avslutas med  enskild skrivuppgift på SO:n som bedömningsuppgift.

Uppdragen är lösta av våra åttor.

/Heléne N, Christel, Cecilia L, Jonas och Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar