torsdag 18 april 2013

SETT2013

Inspirationen har varit hög dessa två dagarna. Jag ska försöka summera mina intryck och vilka viktiga saker jag kan ta med mig.

"Viktigt och på Riktigt!" Martin Fernström & Josef Sahlin, Årstaskolan.
"Få uppgifter med rikt innehåll som tar lång tid med riktiga mottagare under processen och när det är klart." På en mening formulerar dessa två pedagoger flera viktiga saker. Att vi gör uppgifter som är rika på innehåll och att eleverna får tid på sig att arbeta med innehållet. Även att det finns en riktig mottagare under arbetet och efteråt. Detta höjer elevens motivation och kvalitén i arbetet.

"Digital Flow" John Steinberg
Flow: personligt val-meningsfull utmaning-tydliga spelregler- man måste veta hur det går/feedback-intensiv aktivitet-glömmer bort tid och rum-slutsatser för nästa gång.

Lärarrollen: viktigare än någonsin som handledare, mentor, coach, organisatör, ramgivare, kravställare...

"Rundabordetsamtal"
För lite pedagogiska samtal/diskussioner i skolan. Hur löser vi detta?
Skoldebatten idag bygger mer på lärarnas situation kring löner och arbetsbelastningen. Varför? Ska vi kunna komma vidare och skapa framtidens skola måste vi ändra vårt fokus till forskning och pedagogiska diskussioner.

Bibblis, kunskapshubben och Mattenauterna Micke Kring, Sophie Molin, Årstaskolan
Effektiv feedback på olika arbeten, uppgifter m.m. Two stars and one wish. Två stjärnor på sådant som är bra och en önskan på något som skulle kunna bli bättre. En form av feedback.

Bedömning för lärande med digitala redskap Christian Lundahl
Läraren har en stor betydelse för elevernas resultat. Större än vi kanske ibland tror. Vi är avgörande för elevernas utveckling.
Ställa dig frågorna: Vad ska jag ha bedömningen till? Vad ska jag kunna använda resultaten till?
Vi måste utvärdera oss själv och tänka efter vad det är vi bedömer och vad vi ska använda det till. Färre frågor och fokus på att frågorna ge en vidare tankegång hos eleverna. Inte bara en kontroll på vad eleven kan.

Flipped classroom och formativ bedömning Daniel Barker, Norra realskolan

Eleverna ser presentationen innan och bygger lektionen efteråt på att diskutera innehållet i filmen. Det centrala är hur man följer upp det filmen har handlat om skapar tid på lektionerna till frågor/diskussioner kring filmens innehåll.

Nyckelord: pedagogiska diskussioner-riktiga uppgifter-riktiga mottagare-få uppgifter-längre tid-lärarrollen-effektiv feedback-lärarens roll för elevernas kvalité i skolarbetet är viktig.

/Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar