lördag 18 januari 2014

Fäladsgården läser!

Efter nedslående resultat för svenska elever i PISA tar vi nya tag på Fäladsgården för att utveckla läsförståelsen. Sedan tidigare har vi kombinerad mentors- och lästid 45 minuter varje vecka. Det har varit tyst läsning med uppgift att bokblogga.

I ett projekt som vi kallar Fäladsgården läser kommer vi att utveckla läsningen på mentorstiden genom att arbeta mer aktivt med motivation, reflektion och kreativt skapande kring läsningen och böckerna. Vi vill se mentorerna som "Läs-PT"  som coachar eleverna till att utveckla sin läsning. Vår skolbibliotekarie och jag som förstelärare kommer att inspirera och stödja kollegiet i arbetet.

Följ vårt arbete på bloggen Fäladsgården läser och på elevernas inspirations- och uppdragssida


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar