fredag 24 januari 2014

Identitet

Efter gårdagens innehåll gick jag en lång promenad i kvällningens Hyde Park och funderade på hur dagen skulle kunna sammanfattas. Jag trodde att den skulle handla om källkritik, och den tog ett avstamp i detta men gled sedan mer över i identitet.

Föreläsaren Bonnie Stewart, en kanadensisk lärare för lärarstudenter pratade om MIL, Media Information Literacy. Där Literacy står för management and synthesis of knowledge. Det vill säga, vad ingår i att kunna/veta något.
Bonnie jämförde vårt nutida informationsflöde med en igångsatt brandpost, där vattnet med stor kraft sprutar ut då posten sätts på. Det gäller såklart att kunna hantera detta flöde och där kommer källkritik in, vad ska jag välja ut att tro på och hur vet jag att det är trovärdigt. Men också vad som händer då jag själv deltar i detta flöde och vad det kan få för konsekvenser. Att uttala sig publikt i olika forum kan göra att mina tankar läses av dem jag inte hade en tanke på skulle göra det, på gott och ont.

Efter denna korta introduktion placerade vi oss i förutbestämda grupper. Dessa grupper hade vi fått ut på mail någon vecka innan avresan och uppgiften då hade varit att ta kontakt med varandra och starta en gemensam diskussion på valfritt socialt media om vilka förmågor som våra ungdomar kommer behöva nu och framöver för att hantera all information. Nu på plats träffades vi alltså och byggde hexagonmönster utifrån av oss diskuterade och nedskrivna begrepp. Andreas lade ut en bild i sitt inlägg i går kväll som visar vad hexagonmönster innebär. Den metoden är jag lockad att prova i grupper i klass. Det är som en sorts gemensam tankekarta som kräver eftertanke och resonemang vad som är centralt och mer perifert, vad som hör ihop samt vad som leder till vad.

Vår grupp kom tidigt in på tanken kring hur viktigt det är att informera och diskutera med föräldrarna till våra elever kring att visa sig publikt, och då inte bara ha fokus på vad deras ungar skriver och lägger ut för bilder utan också vad de själva gör och vad det kan få för konsekvenser för deras barn. Nu då vuxna och unga rör sig på delvis samma "fritidsgård", Facebook, Instagram, Kik och alla utvecklingar av dessa, så kan dina bilder på din familj och dina barn bli ett samtalsämne bland dina barns vänner, på gott och ont. Dina föräldrar kan vara vän med din kompis och har då tillgång till varandras information av olika slag. Vi har redan nu elever på vår skola, som inte är helt bekväma med detta ihopflätade nätverk. Det är alltså inte bara vi lärare som behöver tänka efter hur vi ska förhålla oss till förfrågningar om att bli vänner med ungdomarna på skolan.

Efter gruppdiskussionen föreläste Bonnie mer om just detta, att det är viktigt att även på nätet ta sig en extra "kik över axeln" och fundera på vem som hör dig säga det du just pratar om med en vän. Bonnie lade också tonvikt vid vilka du väljer att följa och att detta ger signaler till andra vem du är. Vilken blir bilden av dig då man summerar dina olika spår och trådar på nätet?
Mot slutet sammanfattade Bonnie vad som är skillnaden idag då all information finns på nätet mot förr då den var muntlig eller fanns på pappersdokument. Nu är den, förutom att vara publik:
Persistent, Searcable,Replicable and Scalable.

Detta är vad Bonnie bland annat undervisar sina lärarstudenter om, men tar inte avstånd mot att ha digital kommunikation med sina studenter i sociala nätverk.Tvärtom så tvingar hon dem till att ingå i gemensamma grupper där både hon själv och till slut de själva kommenterar allas inlägg, för att de ska inse mervärdet i att jobba just så, och inte bara få feedback från en person, läraren.

Eftermiddagens beskrivning av personliga synliga digitala badges förstärkte dagens innehållsbeskrivning. Vad vill du visa upp av dig själv på nätet och varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar