söndag 8 mars 2015

En sorts kontaktannons


( orkar du inte läsa all bakgrund och framåttänk så hoppa ned till de tre nedersta styckena, det kan bli vi ändå!)

Jag har varit på skolsmedjans kurs två dagar i Malmö och lyssnat på föreläsare och diskuterat med kolleger från Sydsverige kring likvärdig skola.  Många gruppers diskussioner mynnade ut i att elever lär och utvecklas bland annat genom att lära av och med varandra och att dessutom ha förväntningar på sig om att de klarar av att både lära sig och visa upp vad och hur de lärt sig. Samt att även lärare lär och utvecklas i ett kollegialt lärande och att det är nödvändigt att detta att tänka gemensamt, kring både upplägg, lektionsinnehåll och bedömning av elevers lärande, får ta tid och behöver utvärderas om det ska ge goda resultat för alla.

När jag efter detta också tog del av de gruppsammanfattningar som alla på Norra Fäladen i åk 4-9 lagt in på områdets padlet under studiedagen 6/3, märkte jag på flera ställen att kolleger önskar just sådana frivilliga stadieövergripande samarbeten där både lärarsamarbete kring planering av ett område, elever som lärresurser åt varandra över årskurserna och sedan ett gemensamt tänk kring formativ och summativ bedömning av det eleverna lärt och kan visa upp inryms.

Då blir jag glad, för det är ju precis det jag vill jobba med och det var det jag skrev i min försteläraransökan att jag ville starta. Samarbeten där elever i yngre årskurser inte bara får hjälp och stöd av sina lärare och jämnåriga kamrater utan också möter äldre elever som knäckt koden och dessutom tagit steget vidare, och då kan ta fler kliv i sin utveckling innan de går ut åk 9. Även den äldre eleven lär mer och utvecklas genom att förklara för den yngre. Detta fick jag dock inte lov från skolledare på olika nivåer att sparka igång direkt i höstas som ett projekt. För en dryg månad sedan bestämde jag och Ingrid Wollmark, på nuvarande Lovisaskolan, att vi skulle göra ett sådant samarbete i alla fall och nu har jag fått grönt ljus trots allt från de närmsta skolledarna också.

Jag och Ingrid W kommer, utifrån det ämne som vi har gemensamt i år- svenska, för att inte störa någon annan kollega- planera ett arbetsområde gemensamt där eleverna ska få träna förmågan att kunna uttrycka sig resonerande i skrift. Något som är centralt i Lgr 11 och ingår i flera av de olika skolämnena, men som eleverna tycker är svårt och behöver mycket träning i. Det känns viktigt att vi tillsammans redan från starten av detta tema pratar om och väljer ut vad vi vill kunna bedöma utifrån det som visas upp och delger detta även för eleverna.

Många stadieövergripande samarbeten har skett och sker ständigt på området, ex då femmor går in till treor och läser ihop, då sjuor kommer ner till förskolebarn och berättar sagor, när fyror ställer frågor om rymden till sjuor och får svar, då åttor lär ut hur man böjer spanska verb till sexor och när nior håller hela lektioner i teknik för femmor m m.
Så detta är som sagt inget nytt, men det jag vill jobba för och ha samarbeten kring med de som vill är just att tillsammans utforma hela gången kring ett tema, och då inte minst väva in hur eleverna ska träna och sedan göra bedömningen av de utvalda kunskapskriterierna och visa den på Unikum hos bägge elevgrupperna. Att diskutera progressionen inom kunskapsaspekten oss lärare emellan men framförallt att även låta eleverna se exempel innan på detta, att de får upptäcka kvaliteter i sin egen och andras redovisningar samt få/ge respons som diskuteras och kunna bearbeta sitt eget arbete innan den sedan bedöms klart.

Jag och Ingrid gör detta nu i vår, och ser hur lång tid ett sådant samarbete kan ta i planering och genomförande samt bedömning och utvärdering. Vill fler samarbeta redan nu med mig så hör av er, annars hoppas jag att ni när vi vet våra tjänsters innehåll inför hösten hör av er om samarbete av detta slag, någon period under nästa läsår. Det behöver inte vara samarbete svenska -svenska utan kan exempelvis gälla att bli säkrare på att skriva resonerande texter inom vilket ämne som helst som SO, NO, PE. Jag är mellanstadielärare i grunden och har jobbat på Svenshögsskolan och Ladugårdsmarken tidigare.

Så, vill du som jag, mötas i ett kollegialt lärande över stadierna redan i höst, tveka inte. Tillsammans når vi nya insikter!
Hoppas på svar.


Kajsa Forkman
Fäladsgården

1 kommentar:

  1. Redan i förra veckan fick jag napp från en som vill samarbeta just så här. Anette Svartling på nuvarande Svenshögsskolan. Jag kan samarbeta med fler så hör bara av er.

    SvaraRadera