lördag 26 september 2015

Allas lika rätt...

Det är så självklart när vi pratar om det, allas lika rätt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder. Men ändå märker vi i samhället att det inte så himla självklart alltid…

De senaste sju skoldagarna har alla elever på hela skolan arbetat i olika projekt. Åk6 har haft vänskapstema, att bygga nya relationer i sin nya klasser, att lära känna varandra och att kunna samarbeta i olika situationer. Åk7 har arbetat med tonårsliv, att fundera på vad som händer både fysiskt och psykiskt med en i tonåren, att förstå hur kroppen fungerar, att skriva dikter i temat tonåren, att testa hur kroppen fungerar fysiskt i olika träningssammanhang och att diskutera kring idrott & hbtq. Åk8 har arbetat med sin föreställning Romeo och Julio, en berättelse om att våga följa sina drömmar oavsett om det handlar om kärleken eller om ett drömyrke.

Det har varit sju fantastiska dagar där eleverna har fått arbeta hårt, fundera kring hur de agerar och tänker i olika situationer och att de har fått testa att arbeta i nya konstellationer. I åk7 blandades alla klasser och elever i 4st nya grupper just för att de skulle öppna upp sin kompis krets och få en chans att träffa nya kompisar. I åk8 skapades grupperna utifrån vad du ville göra i föreställningen, om du ville vara i teatergruppen, orkestern, PR/dokumentation, scenografi, ljud/ljus, dansgruppen, street art eller fotogruppen.

Denna veckan avslutade på bästa sätt, Fäladsgårdens egna Color run. Ett lopp i glädjens tecken! Alla elever kunde under lunchen färg pimpa sig för att komma i rätt stämning. Under 1,5h var det full rulle med elever som gjorde egna pannband, målade regnbågsflaggan på sina kinder, målade sig med målarfärg, gjorde mantlar m.m. Elever och lärare avslutade sedan fredags eftermiddagen med att gå, jogga och springa 2,8km i strålande sol tillsammans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar