måndag 28 september 2015

Fäladsskolan + Fäladsgården = sant

Idag har vi haft vår första utvecklingsdag tillsammans. Dagen innehåll en god blandning av diverse inspiration och utbildning med trevlig samvaro och fördjupade pedagogiska diskussioner.

Vi arbetar allihop mot våra gemensamma mål:


Värdegrunden:
I förskolan/skolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och en positiv inställning.
Lärande:
Förskolan/skolan genomsyras av en kvalitativ syn på kunskap.
Arbetssätt:
Förskolan/skolan genomsyras av: Kreativitet, Öppenhet, Samarbete och Digital kompetens

Dagen fokuserade på på Lärande och Arbetssätt.

På morgonen berättade Kajsa och Ingrid W om deras samarbetsprojekt i åk 4 och 7. Ett projekt som på lärarnivå syftade till öka bedömarsamstämmigheten 4-9 och på elevnivå att utveckla förmågan att skriva resonerande texter och förmågan att ge och ta respons. Hela presentationen visade att vi alla kan ha nytta av varandra bara vi tar kontakten och hittar olika samarbetsarenor. Framför mer sådant på Fäladen!

Nyfikna på Ingris W och Kajsas presentation?

Nästa steg var ett slag för våra digitala verktyg. Datorerna är vi duktiga på och nu är nästa steg iPads! Alla elever i 4-6 har nu tillgång till paddor i sina klassrum och då måste vi bli duktiga att använda dem. Ingrid T visade och utmanade oss i hur man snabbt och enkelt bygger en Keynote med egentagna, lite fixade bilder t ex ute på en friluftsdag eller under ett vanligt arbetspass. Ett arbetssätt som ligger i tiden och använder den omvärld med ett ständigt fotograferande som våra elever verkar i. Nästa utmaning var en kortfilm i iMovie. Samma sak här, på kort tid, hinner du både att filma och skapa en film som visar ett samtal på engelska, ett boksamtal, ett experiment eller kanske ett värdegrundsdrama? Den som var snabb eller redan kunde hur man hanterade apparna: Bilder, Keynote, Drive och iMovie hade en uppgift i appen Garageband att ta sig an:
https://goo.gl/zzZHSM

Efter byte av lokal från Fäladsgården till Fäladsskolan och en god lunch fokuserade vi på att samordna att eleven gör i vårt gemensamma kunskapsuppföljningssystem - Unikum. Linda visade hur man lägger in filmer i Lärloggen, Andreas hur man knyter hela arbetsprocessen i LPP:n, Cristina hur man kan använda Lärloggen till regelbunden reflektion (t ex lärandereflektion, boklogg, värdegrundsreflektion) och Ann hur man kopplar ihop Google Classroom med Unikum. SVårt att komma ihåg alla Unikumtips? Mejla Linda.martensson, Andreas.hardelin, Cristina.nordman, ann.stjernqvist - @lund.se eller @faladsgardenlund.se (om ni vill dela en fil med em).
Inga kloka tankar utan sol, syre och fysisk aktivitet - dags för Walk´n talk!
I smågrupper diskuterades

Vilket kunskapskrav upplever du att dina elever har störst svårighet att utvecklas i?
Diskutera vad det beror på och vad du som lärare behöver bli bättre på för att de ska nå längre.


Dagen avslutade med ämnesdiskussioner 4-9. Grunden till diskussionerna var Timperleys modell:
En härlig dag som verkligen visade att tillsammans är vi framtiden!

1 kommentar:

  1. Jag vill bara kort kommentera Kajsas och Ingrids arbete. Det är ett strålande exempel på hur man kan arbeta språkutvecklande och BFL på samma gång. De använde sig av cirkelmodellen som är grunden i genrepedogik. ( Här kan du läsa mer om modellenhttp://korta.nu/zn9 ). Man kan arbeta efter denna modell i skolans alla ämnen när det gäller begrepp och att förstå ämnestypiska texter. Det finns en mycket läsvärd bok i ämnet också: Hanna Stehagen; Språk i alla ämnen för er som vill komma igång eller utveckla undervisning med språket i fokus. Kajsas och Ingrids presentation var ett härligt exempel på hur det kan gå till!

    SvaraRadera