onsdag 15 april 2015

I slutet så handlar det om att man som lärare vill elevens bästa

Pustar ut efter två mycket intensiva dagar med många intryck där det som jag har med mig är att det viktigaste för mig som lärare är elevens bästa.

Bästa vadå?

Mycket handlar om att skapa en relation med eleverna och på detta sätt få deras förtroende. Genom att ha en bra relation så öppnar det upp för att jag som lärare kan testa olika saker och att eleverna hänger på och vill testa. Jag behöver inte vara expert på detta utan att vi tillsammans kan lära oss saker. Viktigt att både elever och jag som lärare #VågaFaila!, utan att ha en nyfikenhet på nya saker kan vi inte gå vidare.
Detta är något som flera föreläsare trycker på som framgångsfaktor i sin lärargärning.

Att flippa sitt klassrum genom att bara lägga ut filmer som eleverna skall se ger ingen relation i det digitala klassrummet. Här gäller det att hitta former för kommunikation mellan lärare-elev, elev-elev. Får man detta att fungera så kan även eleverna vara varandras stöd, hjälp och bollplank.
Bjuda in andra som vill vara med och vara bollplank som t ex flippad förälder eller flippad mormor. I det digitala klassrummet så får ju alla samma möjligheter att komma fram och att det är mycket viktigt att ta upp värdegrundsfrågor och att man har samma regler här liksom IRL. Skapa gemensam anteckningsyta där allt kan samlas och där alla är ansvariga för materialet. Ett exempel är ju att en elev som fotar en tavla kan lägga upp den till alla och inte bara ha den för sig själv.

Sedan är det viktigt att ta upp relevanta (motiverande) ämnen för eleverna och som bästa exemplet i mina ämnen är att lära ut den digitala värden. Skolans ämnen tar upp hur vår värld fungerar så som biologi, kemi och fysik. Vi lär ut hur atomer ser ut och fungerar utan att fundera hur relevant detta är för våra elever. Inte mycket lär man sig om den digitala världen och hur den fungerar och har kan vi göra mycket. Internets påverkan på oss är otroligt stort men hur fungerar den och hur påverkar den våra liv?
Eleverna behöver bli en kritisk digital konsument, inte bara att de har ytflyt!
Viktigt att också lära sig hur man kan påverka internet genom att lära sig programmering till exempel. Programmering både analogt och digitalt lär eleverna att vara exakta i sina instruktioner för att få något att hända. Man behöver inte skriva mycket och man kan göra saker som man kan visa upp för kompisar mm, bland annat spel och appar. Detta kan intressera elever som annars tycker det är svårt att uttrycka sig.Skapa möjligheter för elever att samarbeta! En av de viktigaste förmågorna som krävs i många framtida arbeten. Samarbete kan ju ske i klassen men man kan även samabeta med andra klasser i andra skolor för att lösa gemensamma uppgifter.

Att ge elever många olika lärtrådar som man senare i livet kan binda samman till lärvävar. Vet man mycket kan man lättare lära sig nya saker.

Att det man lär sig skall vara på riktigt är också mycket viktigt. Att bara ha läraren som målgrupp gör att man inte gör sitt bästa. Bra exempel har getts då elever går ut i samhället för att ta kontakt med företag och myndigheter för att erbjuda sina tjänster. Det blir en vinn vinn relation. Ta in folk utifrån som kan hjälpa eleverna med olika moment i undervisningen har också visat sig mycket bra.
Elever gör arbete för att hjälpa andra elever på skolan. Göra egna sommarpratarprogram som man lägger ut mm.

Flera föreläsare har tagit upp detta med programmering som måste in i skolan. Om det sedan skall vara ett eget ämne eller att det skall in i alla ämnen finns det olika åsikter om. 3D skrivare som man kan utnyttja till att göra egna saker som kan användas i undervisningen. Ett exempel är att prova olika vingformer ett vindkraftverk skall ha för att få bästa effekt. Systematisk undersökning!

Som lärare är det viktigt att fortsätta att bli ifrågasatt och få träna sig på att formulera vad är det egentligen man gör och varför? Viktigt att reflektera både själv och med någon som kan utmana en med de svåra frågorna. Ha stor respekt att förändring tar tid. Det är detta som jag mest av allt tar med mig och verkligen vill arbeta med. Precis som det arbete vi har i våra BFL grupper.
Kunna läroplanen! Se även till att eleverna kan den! Detta gör att man har en professionellt förhållningssätt i vårt arbete.

Så genom att ha elevfokus på att göra det bästa för eleven så kommer även deras måluppfyllelse att öka!

Mål:
Våga prova ny teknik!
Våga misslyckas!
Våga ta hjälp utifrån!
Våga använda projekttanken!
Daglig kunskapsgaranti!
Bli bättre varje dag!Utöver detta så har jag träffat många intressanta människor i de olika utställningsmontrarna och slutsatsen jag kan dra är att det har varit en hög kvalitet.

Mycket som jag har tittat på har handlat om digitala stöd för mig i min roll som lärare och det finns en uppsjö av hjälp. här gäller det att lära sig att sålla och att ta något som är enkelt och fungerar. Nu med att alla elever och lärare är så digitala skulle en interaktiv tavla komma mer till pass än tidigare då lärare har haft en sämre kunskap. Tekniken skall stödja pedagogiken.

Tips på NO och Teknik genom program, saker man kan bygga mm.

Sist så vill jag berömma vår skolledning som har sett till att 8 st lärare har fått denna möjlighet i år att få bli så inspirerade i vårt jobb som vi har blivit. Många intressanta diskussioner har skett både på mässan, resturangbesök och på hotellet.

---------------
Föreläsningar som jag gått på.
  • Jonas Monsén: Självledarskap
  • Karin Nygårds: Sjöstadsskolans resa in i digitaliseringen
  • Linda Larsson: Våga testa
  • Malin Larsson: Från mitt flippade klassrum till vårt
  • Mia Lägnert och Per Ahlkvist: Kan spelprogrammering, Raspberry PI och3D-skrivare användas för lärande?
  • Micke Hermansson: Graj of the day!
  • Helena Kvarnsell: Jobba smart samt en annan lite föreläsning om motivation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar