onsdag 15 april 2015

Och nu ska alla bli programmerare… eller? Linda Mannila
Finland inför programmering som en del av läroplanen 2016. Många länder i Europa arbetar med programmering och Sverige riskerar att hamna på efterkälken.
Oj vad provocerad jag blev: Ännu en föreläsare som pratar om detta som jag för 37 år sedan bestämde att NEJ inget för mig….
Men programmering är mer än bara kod:
·      Analysera problemmet
·      Utvärdera olika lösningsmodeller
·      Designa en lösning
·      Skriv programmet (koda)
·      Testa programmet
·      Debugga programmet
Linda menar att skolans ansvar är stort: Delaktighet och demokrati är ett av uppdragen. Uppdraget innebär att alla måste kunna/förstå programmering.
Steve Jobs sa redan för många år sedan: ”E veryone should learn how to program a computer, because it teaches you how to think”
Programmering på engelska”computtational thinking” anses vara den fjärde baskompetensen förutom att läsa, skriva och räkna.
Programmeringens roll? Linda menar ”programmering är ett pedagogiskt verktyg
·      Tränar datalogiskt tänkande
·      Levandegör och konkretiserar
·      Kan integreras i olika ämnen
·      Inte bara ett svar – utforska själv, vad händer?
·      Möjlighet att förverkliga egna idéer
I grundskolan är programmering ett medel för att träna upp det datalogiska tänkandet, inte ett mål i sig”
Programmeringen i den finska skolan: Linda menar
·      Viktig medborgarfärdighet
·      Både föremål och redskap för lärandet
·      Eleverna utarbetar egna produkter
·      Eleverna är aktiva och ges möjlighet att vara kreativa
·      Ger eleverna möjlighet att synliggöra sina tankar och idéer
·      Utvecklar deras förmåga att tänka och lära sig
·      Ger dem medel att påverka

Som jag tidigare skrivit: vi måste ta tag i det här och se hur vi ska utveckla detta.

1 kommentar:

  1. Vi förstår årets budskap: kör igång programmering! Och vi är naturligtvis på :)

    SvaraRadera