fredag 7 mars 2014

Inspirationsdag som levde upp till namnet

Vi tyckte att föreläsningarna i aulan var mycket bra, både Micke Gunnarsson och Andreas Ekström pratade i 180 men var oerhört intressanta att lyssna på. Gunnarsson satte fingret på många av de saker som vi inte tänker på vardagen i vårt bemötande av våra elever och andra barn i vår omgivning. Hur tilltalar vi barnen och glömmer vi bort att de inte har vårt lärarperspektiv? Angående att man faktiskt kan välja att se solen i sig själv och andra som Gunnarsson pratade om funderade vi så här: att många gånger är det nog vår egen stress och vår egen vilja att skapa ordning som gör att man riskerar att missa solen i våra barn. Vi ska inte pressa in alla barn i en mall, ibland känns det dock som att politiker, skolverket osv. stressar på för att få oss som arbetar i skolan att pressa in barnen i en sådan mall. Andreas Ekström var mycket intressant att lyssna till, han gav oss verkligen en insyn i googles makt, men också hur viktigt det är att barn inte bara lär sig att hitta fakta utan att samtidigt förhålla sig till den...där finns det saker att jobba med. Värdera kunskap - hur viktigt är inte detta för livet och det är ju för livet vi lär barn saker inte för att bli duktiga på att vara i skolan....
Vi var på en dubbel workshop på förmiddagen om att skapa film för flippade klassrum (Anders och Marianne - superbra lathund!) och detta tyckte vi var mycket givande. Bra med dubbelpass och att man fick använda tekniken hands-on. Vi kom över rädslan för att filma oss själva också - någorlunda i alla fall. :-)
Vår andra workshop tror vi att vi misstolkat presentationen av så den var nog mer givande för alla som använder unikum i förskolan än för oss, så där var innehållet inte riktigt vad vi behövde i vår verksamhet. Men vi funderade ändå lite på hur plattanvändare i förskoleåldern är med om att dokumentera sig själva digitalt.
Det var en bra dag och höjdpunkterna var verkligen de två föreläsarna. Riktigt spännande och givande! Nnnu tar vi helg...:-) /Carolin, Karin, Sabina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar