fredag 7 mars 2014

Presentation om MIK Medie och informationskunnande


Innan jag var på BETT i år hade jag inte hört talas om MIK. Men efter Bonnie Stewarts genomgång har jag läst mer framför allt på Statens medieråds hemsida www.statensmedierad.se och jag har läst delar av UNESCOs ramverk Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.


Idag höll jag workshop för kollegor om MIK. Här är min presentation:
Keynote om MIKHär är en Padlet där mina kollegor fick redovisa hur de kan jobba med MIK i skolan:
Padlet med exempel på hur vi skolan kan jobba med MIK.


Detta är MIK enligt Statens medieråd:

Att förstå mediers roll i samhället, att finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna kommunicera och skapa innehåll på nätet.

Jag pratade om
  • Bonnie Stewarts genomgång av Traditionellt respektive Nätverksbaserat lärande.
  • Vad MIK är enligt Statens medieråd och UNESCO.
  • UNESCOs ramverk till lärare från vilken jag visade tre urklipp.

Detta program från UR sammanfattar vad MIK är:
UR Samtiden - Mediekunnighet - en medborgerlig rättighet
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar