fredag 7 mars 2014

Kluvna reflektioner efter inspirerande dag

Efter en inspirerande heldag med temat digital kompetens är det inte helt lätt att sammanfatta sina tankar i ett kort blogg-format. Under dagen har jag låtit mig inspireras av workshops kring bloggar i undervisningen såväl som "quizapplikationen" Socrates. Utöver detta har jag introducerats för begreppet MIK, media- och informationskunnighet - ett något luddigt begrepp. Ändå är det ett begrepp jag känner att jag vill fördjupa mig i, eftersom det tycks sammanfatta en hel del av det vi faktiskt behöver träna eleverna på - och inte minst själva träna på - för att förbereda våra elever för framtiden och själva verka i den.

Så långt känner jag mig uteslutande inspirerad. Men en av grundpelarna i MIK-begreppet är, om jag förstått det rätt, att kritiskt kunna granska information. Jag kan inte låta bli att fråga mig; lever vi som vi lär? Har vi lärare och skolan i stort själva kompetensen att kritiskt granska information - t.ex. kring hur vi bör använda digitala verktyg i skolan?

Andreas Ekström höll en föreläsning som delvis berörde företaget Googles makt att styra vår bild av vilken information som anses vara objektiv. Efter detta börjar jag med fundera över hur jag låter mina egna elever söka information på nätet. Minst lika mycket börjar jag fundera över hur jag själv söker information - och hur jag faktiskt bortser från grundläggande media- och informationskunnighet med det enkla argumentet "men det funkar ju". Jag, såväl som mina elever, använder Google urskillningslöst - helt enkelt för att det är enkelt och tillgängligt. Vi är mitt inne i en digitalisering, där vi för att nå våra mål använder medel som vi inte själva har full förståelse för. Kanske är det så det måste vara. Kanske måste det få vara en process, där vi tillsammans med eleverna lär oss att kritisk granska hela den digitala världen och tillsammans misslyckas på vägen. Hursomhelst tror jag att alla vi som arbetar i skolan skulle tjäna mycket på att själva fundera en extra gång över hur vi förhåller oss till en del av de digitala verktyg vi erbjuds.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar