söndag 20 mars 2011

Fjärde dagen på Tänk Om, 18/3-2011

Reflektion, samtal och analys. Vägen till kunskapsutveckling? Troligen. Och iallafall den metod vi använder när vi Tänker Om. Reflektionen styrs av smarta frågor, möjliggörs av öppna och delaktiga deltagare samt ligger till grunden för alla arbetsuppgifter. En ställer frågor, en dokumenterar, resten tänker och pratar. Dokumentationen snabbanalyseras, kopplas till olika filosofiska tankemönster, forskningsresultat, artiklar och böcker. Den gemensamma kunskapsbanken flyttas ytterligare en nivå framåt/uppåt och snart känner alla att de är delaktiga och varit med att forma nästa arbetsuppgift som levereras.


Smart pedagogik, helt enkelt. När pedagogik står för strategi och teknik för undervisning. Denna pedagogik kan kallas chefsutveckling, Reggio Emilia, Vygotskij, Blooms taxonomi eller något annat. Alla har som högsta syfte att stimulera sina deltagare till aktivt lärande i samarbete med andra, där ledaren visar riktning, ställer proffsiga frågor och leder de lärande så de håller sig på vägen och inte trillar i alltför djupa diken.

Vi tror vi börjar se skillnaden mellan ledare och coach. I utvecklingsresan utbildades vi till coacher, här utbildas vi till ledare. Och ledare är precis vad vi ska vara i skolan, oavsett om du är lärare eller skolledare, bara sammansättningen av den lärande gruppen skiljer sig åt. Pedagogiken är densamma. Om du vill någonstans.

Vi vill någonstans. Vill vill arbeta efter en vision som stöds av tydliga mål och ger oss den enhetliga skola vi tror på. En enhetlig skola är en förutsättning för samhörighet och samarbete.

Hur kommer vi dit vi vill? Filosofisk diskussion om vad som får männikskor att att göra ett bra jobb. Är det hög lön? Hög bonus vid slutförd uppgift? Högt betyg? Guldstjärna? Det fungerar på lätta uppdrag, uppdrag som saknar komplexivitet och hög kognitiv förmåga. Vid svårare uppdrag, uppdrag som når de högre nivåerna i Blooms taxonomi och ger en utveckling på en arbetsplats krävs:
  • Autonomy Självbestämmanderätt
  • Mastery Kontroll, överlägsen skicklighet
  • Purpose Syfte

Bakgrunden till resonemanget tydliggörs på:Se den flera gånger! Och reflektera över innehållet. Prata sen om ditt upplevda innehåll. Gör en analys av ert samtal. Sammanfatta vad reflektionens resultat innebär för dig själv som både uppdragstagare- och givare. Uppdragstagare av våra politiker och skolledare och uppdragsgivare åt våra elever.

Vart vill vi? En av dagens insikter är skillnaden mellan målbild och mål. Vi har tydliga mål men har vi, alla kollegor på Fäladsgården samma målbild vart vi ska? Hur är Fäladsgården när vi nått våra mål? Hur luktar det? Hur känns det när man är på Fäladsgården?

Riktningen (visionen) är det centrala och ledstjärnan. Jag vet vad, men inte hur. Hur:et skapar vi gemensamt för att känna autonomy, mastery and purpose.

En start till handlingsplan är gjord men denna kommer vi att arbeta vidare med nästa två dagar vi ska sätta vår hjärnkapacitet på prov, när vi ska Tänka om ;-)


Mycket filosofi, mycket reflektion. Och allt gjordes med hjälp av gemensamma dokument (http://typewith.me/), blädderblock, gruppsamtal, dramatisering av jobbiga samtal och Youtube-klipp via Ningen (http://www.ning.com/) - gemensam site på Internet som skapats för att delge varandra all information och kreativa hjärnor.

En underbar mix men med datorn som ett oumbärligt verktyg när man vill komma långt på två dagar!


/Håkan och Viveca

torsdag 17 mars 2011

Tredje dagen på Tänk Om 17/3-2011

Skolledarutbildning, ja det är det verkligen! Hur leder man en skola mot ett bestämt mål, i riktning mot en vision? VAD är vår vision? Egentligen?

Vad vill vi med våra datorer? Vart vill vi att vår skola skall vara om ett år? Om två år?

En av de viktigaste insikterna idag är:

"Alla föräldrar vill sina barns bästa. Då måste vi som skola visa våra föräldrar, att de gjort ett bra val som har sina barn (sina viktigaste ägodelar) i vår skola" - Fäladsgården.

Efter olika gruppande, formulerade vi ett utkast till en vision, en slagkraftig? slogan som utgår från våra fem mål och kommunens skolplan:

Kunskap, kreativitet och samarbete skapar meningsfulla framtidskompetenser.

Kan det vara något? Stämmer det med våra mål? Tål att diskuteras!

En snabb rekapitulation om vad de nya styrdokument verkligen säger och vad vår skolminister vill med skolan. Har vi rätt att tolka alla signaler som vi vill? Vad innebär katederundervisning? Vad innebär att utveckla förmågor? En av ledarna för kursen formulerade ett brandtal som borde spelats in och skickats iväg. Talet gick i stort sett ut på att Sverige tillsammans med många andra länder, som svar på den misslyckade skolutvecklingen, valt att titta på ett decennium  där skolan fungerade, 60-talet då skolan personifierades av ordning, katederundervisning och räta bänkrader. Det fanns bara en sanning och den besatt herr magister. Är det vägen till framgång i ett land som enbart har kunskap som sin gångbara produktionsfaktor? Att backa bandet och ta fram något som fungerade för 50 år sedan. Troligen inte. Borde inte Lgr 11 genomsyras av EU:s 8 nyckelkompetenser där Sverige borde ligga minst fem år före övriga länder i flera av komptenserna. Alla internationella studier pekar på att kunskapsutvecklingen måste öka och förändras i de kunskapsintensiva länderna (Sverige!). PISA kommer nästa gång att fokusera på EU:s nyckelkompetenser, borde vi inte gå i täten för en dylik utveckling så vi får bra resultat där?

Givetvis!

Tillbaka till vår vision och ett tappert försök att filmatisera densamma. Uppdraget var enkelt: Gör en film av er nya vision. Sitt kvar om ni behöver verktyg (två olika verktyg presenterades mycket kort): 
http://animoto.com/ och iMovie. Känner du att du behärskar verktyget sätt fart direkt, här inne eller gå ut. 

En timme senare skulle filmen presenteras. Vi kände oss inte alls klara, men nöjda att vi lyckats få till en film i iMovie, något vi inte hunnit alla de gånger vi haft möjligheten på skolan. De flesta andra använde animoto vilket var ett mycket enkelt filmprogram om man bara vill ha en 30 sekunders film (längre kostar).

Så här ser vårt resultat ut just nu:


En hel del redigering återstår, men tanken består! Två modiga testare leverar här ett naket utkast!!!

/Håkan och Viveca