onsdag 2 december 2015

Bedömardag

Att gå runt på skolan en dag som denna är underbart! Jag har sagt det tidigare men i dag har jag återigen blivit påmind om hur proffsiga pedagoger som arbetar på Fäladen!

Dagen har ägnats åt bedömning utifrån de olika kursplanernas kunskapsaspekter och detta i diskussion med olika kollegor. Det har ploppats, kryssats i matriser/tabeller, bedömts elevuppgifter av alla de slag och sambedömts i olika grupperingar.


Verktygen under dagen har varit Unikum och GAFE, två digitala system som hjälper oss pedagoger fullt ut. Extra kul blir det när av våra pedagoger kommer och snabbrapporterar från en Hangout med Unikum om hur vi på Fäladsgården använder Google Classroom, allt för att företagen som skapar de digitala verktygen ska förstå hur proffsiga pedagoger vill jobba.

Som ett led i vårt syskonskap Fäladsskolan & Fäladsgården lunchade vi på Fäladsskolan och pratade samtidigt bedömning utifrån våra gemensamma kunskapsaspekter. Varje tillfälle vi träffas ökar kunskapen om och vi lär varandra. Resultatet blir än mer kompetenta elever, underbart!

Allt eftersom dagen gick hördes lite här och var att "nu har jag koll på betygsättningen", "vi är överens att...", "vi tvärkollade våra bedömningar, vi låg helt lika", när du ser x på so:n har du då sett ... som jag bedömer i svenskan?" etc etc Vad skulle vi göra utan denna dag? Den möjliggör sambedömning på ett äkta och professionellt sätt.

Som en av lärarna sa: Jag fattar inte hur jag skulle kunna sätta betyg utan Kunskapstabellerna och Underlagen? Då fungerar ett digitalt system effektiviserande och korrekt. För att orka hela dagen fyllde vi på eftermiddagsenergin med lite passande tårta:

Nästa vecka kör vi betygskonferenser och använder då den information som finns i Unikum och diskuterar vidare elevernas resultat och hur vi ska arbeta nästa termin för att öka måluppfyllelsen ytterligare. Diskussionsfrågor är då:
  • Dilemma?
  • Myndighetsfrågor? Har ni kollat https://kundo.se/org/skolverket/?
  • Är Unikum uppdaterat?
  • Klass för klass - Genomgång av elever med F-betyg, alltså Insats krävs i Unikum (Insats krävs, instruktion)
    • några överraskande elever?
    • några överraskande ämnen?
    • sticker något ämne ut? Strategi inför våren?
    • har specialpedagog/mentor klart för sig åtgärder till våren?
  • I vilka ämnen sätts inte terminsbetyg? (= har inte läst ämnet i tillräcklig grad för bedömning under terminen):

Kunskaper och Samrbete ger definitivt Framtidens kompetenser (just i det summativa arbetet tillåts inte så mycket kreativitet men dock hög grad av flexibilitet och tankar utanför boxen). /Viveca