måndag 15 december 2014

Malala Yousefzai har något att säga oss…

Min 14-åriga son kom hem och berättade att hans lärare i svenska hade visat Malala Yousefzais Nobelföreläsning. ”Den är en halvtimme lång, men du måste se den!”

Jag såg Malala ta emot fredspriset och jag lyssnade på hennes ord om skolan och hur barn i halva delen av världen berövas möjligheterna till skolgång, eller får nöja sig med grundläggande läs- och skrivkunskaper. Med sin Nobelföreläsning talade Malala till mig som förälder och lärare, hon talade till ledande politiker och hon talade till världens barn och våra elever. 

Eftersom våra elever kanske inte söker sig själv till att lyssna på Nobelpristagare, så har jag bestämt mig för att visa talet för 8B och 8D denna vecka. Om någon av er har tid över under veckan, så tveka inte att låta era elever ta del av hennes ord. 

Det är Malalas tur att börja tala en bit in i sändningen: 01:22:40 kan vara lagom att starta upp. Hela programmet ligger kvar på svtplay.se: Nobel-2014-fredsprisutdelningen till den 9/1. 

Malala säger till oss att det är dags att vi får världens ledare att inse hur viktigt det är med utbildning. Men hennes ord kan också bidra till en diskussion i våra klasser, där elever och skolpersonal tillsammans kan stanna upp och reflektera över hur viktigt vårt arbete i skolan är. Det är viktigt att vi alla kommer förberedda till våra lektioner, visar respekt inför varandra och känner stolthet över allt positivt vi lyckats åstadkomma under terminen som har varit. 


Om ni ser klippet och fångas av något av det hon har att säga, så får ni gärna kommentera era tankar till en vidare diskussion.