söndag 6 februari 2011

Andra dagen på Tänk Om... 2011-02-04Skola 2011, hur ser den ut?

Vilka möjligheter ger oss nya läroplanen? Vilka begränsningar finns? Idag har vi valt att inte titta på begränsningarna utan möjligheterna. Dagens centrala utmaning var att formulera hur Fäladsgården ser ut om två år – vad har elevdatorerna inneburit?

Våra svar blev följande oreflekterade lista:
                Det varierande arbetssättet dominerar
                Datorerna används som en del i en fördjupad inlärningssituation
                Vi ha hittat tillbaks till ämnesintegrerade uppgifter trots ämnesbetygen
                Vi ser ett ökat elevinflytande i valet av angreppssätt för att nå olika mål
                Vi ser att eleverna känner glädje och inspiration i sina uppgifter
Vi leker också med tanken att vi arbetar med projekt (under t ex två veckors perioder) varvat med ”vanlig” ämnesundervisning (under t ex fyra veckors perioder) som avslutas med en reflektionsdag. 

Ny teroretisk input:

21st skills century är?
·      Kreativitet
·      Samarbete
·      Digital kompetens
·      Kunskapsrelevans

Blooms taxonomi, en liten påminnelse:


Ingen pedagogog i världen kan väl säga emot att detta är vad våra elever behöver kunna i sin framtid? Det räcker att ställa sitt eget uppdrag mot en spegel och se vad som krävs, just det – kreativitet, samarbetsförmåga, digital kompetens och relevant kunskap.

Idag måste allt som presenteras serveras på ett smakfullt och lockande sätt. Det har nog egentligen alltid behövts men i dagens multimediavärld är efterfrågan och kraven allt större. Detta gäller både oss själva och våra elever. Här är datorn verkligen en möjlighet, både som inspiration i starten, under arbetet som råverktyg och i slutet som världsgalleri.

Vad är egentligen Tänk Om? Jo, Tänk Om menar att vi ska lägga ihop EU:s åtta nyckelkompetenser med FN:s 21st century skills med vår egen Lgr 11 och utifrån detta forma hela skolan och därmed också elevernas småuppgifter i vardagen. Och visst är det sant, och ändå blir vi konfunderade emellanåt. Vi ska ju sätta betyg också! Vi måste ju bedöma eleverna individuellt - utifrån enbart Lgr 11. Klarar vi det om vi utgår från alla tre hörnstenarna?

Svaret måste nog bli att vi är så illa tvungna! Som lärare och skolledare har vi alltid varit tvungna att följa våra styrdokument slaviskt men samtidigt haft ett uppdrag att tolka dessa och skapa något unikt för just våra lever och vår skola. Är det just det vi får hjälp med nu? Vi väljer att tolka det så.

Nästa uppgift under dagen var att presentera vårt elevuppdrag på ett för eleverna lockande sätt: som en blog med hjälp av wordpress eller blogspot, som en film med hjälp av iMovie, en voki eller animerad film i Xtranormal. Mycket skratt, lite hinder (Xtranormals server kraschade men startade igen...) och framför allt helt normala inlärningssituationer. Givetvis förutsattes att alla gruppers resultat kunde visas upp en timme senare.

För att vi inte helt skulle hamna i kan-inte-träsket fick en Fiffig kompis att titta på:
och två exempel som som får oss att tänka efter:

Skola 2011 ska se ut som den första uppgiften!


Hade vi lyckats? Att skriva en uppgift som:
  utgick från några mål i Lgr 11
  nådde den högre komptenserna i Blooms taxonomi
  utvecklade komptenserna enligt 21st century skills
   vad bedömningsbara
En uppgift som verkligen gav eleverna ALLA möjligheter att utvecklas mot alla förmågor och inte bara begränsad möjlighet.

Blandat resultat får vi nog erkänna men fantastiskt bra diskussioner. En lärare måste vara både stödjande, kritisk och utvecklande. Här fick vi någon att härma! Och alla måste våga misslyckas! Framtiden handlar om att vara modig!

Vi sammanfattar dagens input med:
  Tillit till eleven och medarbetaren. Man måste TRO att det kan komma något gott ur en person oavsett hur det ser ut idag. 
   Att inte göra något är också ett val. 
   Nya läroplanen är möjlighet.
Vi tänker vidare... i vardagen.

/Håkan och Viveca 

torsdag 3 februari 2011

Första dagen på Tänk Om! 2011-02-03

För några veckor sedan var vi i London och blev inspirerade till att forma en skola som matchar samhällets krav på Framtidens kompetenser. Rapporten såg ut så här:


Nu är det Tänk Om som gäller.Tänk Om, vad innebär det? Tänka nytt? Tänka annorlunda? Eller?
 Vi trodde vi skulle få svar, men som vanligt - nej! Det är vad vi gör det till! I början kände vi igen oss, sen var vi ute på hal is och sist var vi hemma igen men ändå, inte. Varför? Är Fäladsgården den skola vi vill? Ja och nej.

Vi är duktiga! Vi tänker kvalitativ kunskap. Vi tänker formativ respons. Vi tänker mål och planeringar. Men ändå... Är vi där vi vill vara? Har vi Tänkt Om?

Alla pedagoger har datorer, eleverna börjar få sina datorer. Hur kommer vi vidare? Hur lyckas vi matcha framtidens nyckelkompetenser:

  • Modersmål
  • Främmande språk
  • Matematiskt kunnande
  • Digital kompetens
  • Initiativförmåga/företagaranda
  • Lära att lära
  • Social och medborgelig kompetens
  • Kulturell medvetenhet


Flera av punkterna är vi superduktiga på, men hur är det med initiativförmåga/företagaranda? Lära att lära (börjar vi bli duktiga på)? digital kompetens (kommer nog)? Värdegrunden arbetar vi med hela tiden; både vår egen som pedagoger och elevernas gentemot varandra och allas tillsammans. Utgår vi alltid från det kompetenta barnet, den kompetenta medborgaren som Reggio säger? Oftast... men ibland faller vi igenom och tar den enklare vägen mot målet och visar med hela handen. Blir det kunskap? En framtidskompetens värd namnet? Troligen inte, mer en siffra till, till dokumentationen.


Vi är så duktiga på Fäladsgården, men ändå saknas det lilla sista? Var finns det? I vår organisation? I våra ledarhuvud? I våra pedagoghuvud?
Är det något denna dag givit är det fler frågor men inte den typen av frågor vi trodde vi skulle ställas inför. Vi kände oss tämligen duktiga när vi fick uppdraget att:

"Ditt uppdrag är att hitta två kollegor att arbeta med som du inte känner sedan tidigare. Ni ska tillsammans skapa ett uppdrag för din eller dina kollegors elever. Uppdraget ska läggas upp i ett gemensamt dokument kl 16.30 idag.

Uppdraget ska:
- Utveckla kompetenser för framtiden - Era framtidskompetenser eller 21st century skills
- Leda eleven mot de högre nivåerna i Blooms taxonomi
- Leda mot uppfyllelse av de nya styrdokumenten och några mål inom dessa

Ni ska även kunna redogöra för hur elevernas kunskapsutveckling kan följas med uppdragets hjälp."

Att skriva en uppgift gick bra (vi kände oss duktiga i jämförelse med några av de andra) men är det uppgifter vi ALLTID ska ge elever, och alla elever? Nej, men IBLAND är nog superviktigt för att nå styrdokumentens intentioner och att utveckla de kompetenser som våra elever behöver i framtiden.

Återigen kom vi och tänka på ämnesperioder och projektperioder. Kan det vara något i framtiden?

Vi tänker vidare i morgon.P.S Allt grupparbete gjordes som delat textdokument i http://typewith.me/ utmärkt verktyg i allt gruppande!
/Håkan och Viveca