onsdag 15 juni 2011

På väg!

Vilken dag!

Sista dagen på lärarterminen har en stor grupp lärare arbetat fram, blivit inspirerade och fattat riktningsbeslut utifrån årets alla arbetspass i hela kollegiet! Nu är vi på väg och det känns bra (om än lite fjärilar i magen...)!

Utifrån en mängd dokument från flera års sittningar, alla samlade i en mapp på Dropbox, startade vi med att komma ihåg. Att påminna oss om alla fantastiska kompetenser som finns i vårt kollegium och allt fantastiskt som skapats under åren inför en ny läroplans intåg. Vad sägs om t ex om exemplet på projektet Manligt, kvinnligt och mänskligt?
Ett projekt där centralt innehåll från samhällskunskap, religion, slöjd, musik och biologi står för grundplåten. När vi sedan lyssnade på:

var vi alla hemma, inte en lärarhjärna kan låta bli att gå igång på ett dylikt innehåll! Påminda blev vi också av Reggioresenärernas tankar, lärspridarnas inspiration, all internationell inspiration, No-utvecklarnas tankar och mycket mer. Tänk så kunniga vi är i kollegiet!

Snabbt var vi överens om att projekten ska formas utifrån följande grundtankar:

  • Vara ämnesöverskridande
  • Ge eleven inflytande i arbetssätt
  • Stimulera samarbete (både elever och lärare)
  • Innehålla multimediaredovisning (publiceras på vår Google EDU)
  • Utveckla framtidskompetenser (”Kännas 2011”)
  • Utformas så både elever och lärare känner glädje, ansvar och inspiration i arbetet
  • Sträva efter högsta nivån i Blooms taxonomi.
Men först skulle vi ha en vision som leder oss framåt, ger oss rätt glasögon och rättar upp oss när vi i vår iver vill ta ett stickspår. Repetition av våra fem mål gav till slut följande illustration:
Med kompletterande fotspår innehållande orden: Du syns, Du hörs, Du skapar, Du lär, Du påverkar, Du växer - som ska visa hur vi tänker och arbetar på Fäladsgården. Visionen som ska finnas på allas hornhinna, ovanför allas arbetsplatser och runt om i skolan är:

PÅ FÄLADSGÅRDEN
SKAPAR ELEVER OCH LÄRARE TILLSAMMANS
FRAMTIDENS KOMPETENSER
GENOM
KREATIVITET, SAMARBETE OCH KUNSKAP.


I bakgrunden ligger skolområdets fem mål och vår programförklaring:

Kunskap, kreativitet och glädje ger möjligheter här, nu och för framtiden.

Men projekten kan inte vara ensamma, de behöver både de "vanliga" ämnesperioderna och stöttning av mentorskapet. Fäladsgården mentorsförslag från 2007 dammades av och plockades fram. Riktigt bra! Då var vi inte mogna men nu är vi!

Efter intensivt arbete finns nu både en start till en handbok för projektperioderna Handbok till Projektperioderna, utkast och start. och Projekthandbok 2, utkast och start. och handbok för det nya uppdraget att vara mentor: Projekthandbok, utkast och start. Elevblad gjordes också och kommer att finnas som stöd i höst.

Under dagen kretsade flera av samtalen kring framtidskompetenser, vad är det egentligen? I kapitel 2 (Lgr 11) finns definitionen utifrån ledorden:

EU har också tänkt till och de åtta nyckelkompetenserna ligger även de till grund för morgondagens läroplan och definierar vad framtidskompetenser är:
      Språklig kompetens (modersmål och moderna språk)
      Matematiskt kunnande, vetenskaplig och tekniskt kunnande
      Digital kompetens
      Lära att lära
      Samarbete
      Kreativitet (entreprenörskap och kulturell medvetenhet)
blir    begreppet Kunskapsrelevans i kapitel 1, skolans uppdrag i Lgr 11 (s 9-11)

För att verkligen förstå bakgrund och innehåll i detta viktiga begrepp, framtidskompetens fanns EU:s förklaring - EU:s åtta nyckelkomptenser till hands.

Hur ska vi då förhålla oss för att nå våra mål och arbeta mot visionen? Arbetslaget blir tryggheten, stödet och förutsättningen. Egen reflektion som sedan byggdes till en gemensam text på Arbetslagets ansvar och uppgifter visar hur majoriteten i kollegiet tycker om att arbeta i arbetslag. Analys av vår text:
Stödet till diskussionen gjordes med Wordle, ett gratisprogram på nätet där du snabbt gör visuella ordmoln av texter. Kul idé!

Vad är det då för skola vill ha nästa läsår? Sista uppgiften var att skapa inspirationsfilmer till kollegorna samtidigt som några arbetade vidare med den officiella visionsfilmen.

Njut, reflektera och tänk vidare!
Visionsfilmen är snart klar, hav tålamod! Den har premiär på uppstarten i augusti ;-)

/Viveca och Håkan