onsdag 4 december 2013

Sätt betyg!

Till alla som tycker till om skolan och lärarnas förmåga att vara professionella, säger jag: Sätt betyg!

Alla skolledarkollegor - er bästa kompetensutveckling har ni på egna skolan - organisera er så ni tvingas sätta betyg!

Alla skoltyckare - välj det skolämne ni känner er duktigast på, slå upp kunskapskriterierna i Lgr11, matcha dem med timplanen och skapa därefter elevuppgifter som ger möjlighet att utvecklas mot kriterierna. Bedöm de sedan, efter betygskriteriena (inte magkänslan eller #dethärtyckerjagär viktigt)!

Alla lärare i de ickebetygsättande årskurserna, bedöm era elever efter kunskapskriterierna!

När ni alla satt era betyg, ge dem INTE till eleverna. De behöver inga betyg, vi pedagoger har mycket bättre verktyg att stötta elevernas kunskapsutveckling med än betyg. Vi ser och vet att kloka elevuppgifter, proffsiga förklaringar, individuell respons på träningsförsök, kloka bedömningsuppgifter och inspirerande lärmiljö är långt mer effektiva lärverktyg än betyg.

MEN, betygen är bra för oss pedagoger! Vi tvingas att tänka efter:

  • har jag gett mina elever möjlighet att utvecklas och visa de kunskaper kriterierna beskriver?
  • har jag organiserat undervisningen så alla elever fått möjlighet att träna det som de behöver?
  • vad behöver jag göra nästa termin i klassrummet?
Som skolledare begriper jag inte hur man kan leda en skola pedagogiskt utan att utsättas för detta verkligt systematiska kvalitetsarbete. När jag sätter mina 200 betyg (jag undervisar två klasser i so), tvingas jag att förstå vår läroplan, PÅ RIKTIGT. Min förståelse är elevernas framtid! Jag pratar med mina kollegor och tillsammans förstår vi läroplanen ännu bättre. Vi förstår vårt uppdrag!

Jag tillsammans med Håkan och alla kollegor tänker vidare hur vi kan stötta och organisera skolan så eleverna utvecklas så långt de har förutsättningar till, och lite till! Vilka verktyg behöver vi? Hur ska organisationen se ut? Vad behöver vi bli bättre på? Vad står egentligen i Lgr11? Vad har vi i uppdrag att utföra? Allt under terminsbetygsättningen.

Våra betygsättardagar är bra, riktigt bra! Tillsammans blir allt Så mycket bättre! Och det blir det på Fäladsgården, TACK alla kompetenta och proffsiga kollegor!

Systematiskt kvalitetsarbete, på riktigt! Betygen behövs, men inte till eleverna utan till oss pedagoger!
/Viveca